You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

templategroup.massupdate

Descripció

object templategroup.massupdate(object parameters)

Aquest mètode permet reemplaçarplantilles per aquells especificats a diversos grups de plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups de plantilles i objectes a actualitzar.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups de plantilles per actualitzar.
Tots els altres equips excepte els esmentats seran exclosos dels grups de plantilles.
Els equips descoberts no es veuran afectats.< br>
Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
template object/array Plantilles que substitueixen les plantilles actuals en grups de plantilles determinats.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de plantilles actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Reemplaçar plantilles d'un grup de plantilles

Reemplaça totes les plantilles d'un grup de plantilles per les plantilles anomenades.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.massupdate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "8"
          }
        ],
        "templates": [
          {
            "templateid": "40050"
          }
        ],
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "8",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplateGroup::massUpdate() a ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.