You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

token.update

Descripció

object token.update(object/array tokens)

Aquest mètode permet actualitzar els tokens.

Només el tipus d'usuari Super admin té permís per gestionar tokens per a altres usuaris.

Paràmetres

(object/array) Propietats del token per actualitzar.

La propietat tokenid s'ha d'establir per a cada token, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

El mètode admet tokens amb les propietats estàndard del token.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels tokens actualitzats sota la propietat tokenids.

Exemples

Esborrar la data de caducitat d'un token

Esborra la data de caducitat d'un token.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.update",
      "params": {
        "tokenid": "2",
        "expires_at": "0"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CToken::update() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.