You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

usermacro.create

Descripció

object usermacro.create(object/array hostMacros)

Aquest mètode permet crear noves macros d'equips.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Macros d'equips a crear.

El mètode admet les macros d'equips amb les propietats estàndard de les macros d'equips.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les macros d'equips creats segons la propietat hostmacroids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les macros d'equips donades.

Exemples

Crear una macro d'equip

Crea una macro d'equip "{$SNMP_COMMUNITY}" amb el valor "public" a l'equip "10198".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.create",
      "params": {
        "hostid": "10198",
        "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
        "value": "public"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserMacro::create() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.