You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

usermacro.update

Descripció

object usermacro.update(object/array hostMacros)

Aquest mètode permet actualitzar les macros d'equips.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la macro d'equips per actualitzar.

La propietat hostmacroid s'ha d'establir per a cada macro d'equip. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats donades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les macros d'equips actualitzades sota la propietat hostmacroids.

Exemples

Canviar el valor d'una macro host

Estableix el valor de la macro host a "public".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.update",
      "params": {
        "hostmacroid": "1",
        "value": "public"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar el valr de macro creat per una regla de descoberta

Converteix les regles de descobertas creades com a macro "automàtica" a "manual" i canvia el seu valor a "new-value".

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "usermacro.update",
    "params": {
    "hostmacroid": "1",
    "value": "new-value",
    "automatic": "0"
    },
    "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
    "hostmacroids": [
    "1"
    ]
    },
    "id": 1
    }

Font

CUserMacro::update() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.