You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

16 Llengües d'interfície Web addicionals

Vista general

Per emprar una altra llengua enlloc de l'anglès a la interfície Web de Zabbix, els paràmetres regionals s'han d'instal·lar al servidor Web. A més, l'extensió PHP gettext és necessària per al funcionament de les traduccions.

Instal·lació dels paràmetres regionals

Per llistar totes les llengües instal·lades, executeu:

locale -a

Si algunes llengües necessàries no són pas llistades, obriu el fitxer /etc/locale.gen i descomenteu els paràmetres regionals que voleu. Com Zabbix empra la codificació UTF-8, haureu de triar els paràmetres regionals amb el joc de caracters UTF-8.

Ara, executeu:

 locale-gen

Reinicieu el servidor Web.

Els paràmetres regionals ja s'haurien d'haver instal·lat. Potser haureu de recarregar la pàgina del frontal Zabbix al navegador, emprant Ctrl + F5 per tal que les noves llengües hi apareguin.

Instal·lar Zabbix

Si instal·leu Zabbix directament des del repositori git de Zabbix, els arxius de traducció s'hauran de generar manualment. Per generar els arxius de traducció, executeu:

make gettext
       locale/make_mo.sh

Aquesta passa només cal amb la instal·lació de Zabbix a partir de paquets o dels arxius d'origen tar.gz.

Trigar una llengua

Hi ha diverses maneres de triar una llengua a la interfície web de Zabbix:

  • Durant la instal·lació de la interfície web - a l'assistent d'instal·lació. La llengua triada quedarà com a llengua per defecte del sistema.
  • Després de la instal·lació, la llengua per defecte del sistema es pot podificar a la secció del menú Administració→General→GUI.
  • La llengua d'un usuari particular es pot modificar al perfil d'usuari.

Si ua llengua no és instal·lada a la màquina, aquesta llengua es veurà en gris al selector de llengües de Zabbix. Una icona vermella apareixerà al costat del selector de llengua si, com a mínim, manca un paràmetre regional. Prement aquesta icona, el missatge següent apareixerà: "No podeu pas triar algunes llengües, doncs els paràmetres regionals corresponents no són pas instal·lats al servidor Web."

locale_warning.png