You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

14 Configuració dels informes programats

Vista general

Aquesta secció té instruccions sobre la instal·lació del servei Web de Zabbix i la configuració de Zabbix per activar la generació d'informes programats.

Actualment, el suport dels informes programats és experimental.

Instal·lació

Un nou procés Servei Web de Zabbix i el navegador Google Chrome han d'ésser instal·lats per permetre generar els informes programats. El servei Web pot ésser instal·lat a la mateixa màquina on resideix el servidor Zabbix, o a una màquina diferent. El navegador ha d'ésser a la màquina on el servei Web sigui instal·lat.

El paquet oficial zabbix-web-service és disponible al repositori de Zabbix. El navegador Google Chrome no és pas inclòs en aquests paquets i s'ha d'instal·lar per separat.

Per compilar el servei Web Zabbix a partir de les fonts, consulteu la Instal·lació del servei Web Zabbix.

Després de la instal·lació, executeu zabbix_web_service a la màquina on l'hagueu instal·lat:

shell> zabbix_web_service

Configuració

Per assegurar una bona comunicació entre tots els elements implicats, assegureu-vos que l'arxiu de configuració del servidor i els paràmetres de configuració del frontal són configurats correctament.

Servidor Zabbix

Els paràmetre següents de l'arxiu de configuració del servidor Zabbix s'han d'actualitzar: WebServiceURL i StartReportWriters.

WebServiceURL

Aquest paràmetre és obligatori per permetre la comunicació amb el servei Web. L'URL ha de tindre el format <host:port>/report.

  • Per defecte, el servei Web escolta pel port 10053. Es pot especificar un port diferent a l'arxiu de configuració del servei Web.
  • És obligatori especificar la ruta /report (la ruta és codificada en dur i no es pot pas canviar).

Exemple:

WebServiceURL=http://localhost:10053/report

StartReportWriters

Aquest paràmetre determina el nombre de processos d'escriptura d'informes que s'han d'engegar. Si no és definit (o igual a zero), la generació d'informes es desactiva. en funció del nombre i de la freqüència dels informes demanats, és possible activar d'1 a 100 processos d'escriptura d'informes.

Exemple:

StartReportWriters=3
Interfície Web Zabbix

S'ha de definir el paràmetre URL del servidor per permetre la comunicació entre la interfície Web Zabbix i el servei Web Zabbix:

  • Aneu a Administració → General → Altres paràmetres
  • Especifiqueu l'URL sencera de la interfície Web Zabbix al paràmetre URL del servidor

frontend_url.png

Un cop hagi acabat el procés de configuració, configureu i envieu un informe de test per assegurar-vos que tot funciona correctament.