You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

12 Paràmetres de la interfície de l'equip inaccessibles/indisponibles

Vista general

Molts paràmetres de configuració defineixen el comportament del servidor Zabbix quan una verificació d'agent (Zabbix, SNMP, IPMI, JMX) falla i una interfície de l'equip esdevenen inaccessible.

Interfície inaccessible

Una interfície d'equip es considera inaccessible després d'un error de verificació (error de xarxa, temps d'espera) per part dels agents Zabbix, SNMP, IPMI o JMX. Tingueu en compte que les comprovacions actives de l'agent Zabbix no influeixen de cap manera en la disponibilitat de la interfície.

A partir d'aquest moment, UnreachableDelay defineix amb quina freqüència es torna a comprovar una interfície emprant qualsevol dels elements (incloses les regles LLD) en aquesta situació inabastable i aquestes comprovacions ja seran fetes pels enquestadors d'inaccessibilitat (o els enquestadors IPMI per a les comprovacions IPMI). Per defecte, 15 segons abans de la següent comprovació.

Al registre del servidor Zabbix, la inaccessibilitat s'assenyala amb missatges com aquests:

 L'element de l'agent Zabbix "system.cpu.load[percpu,avg1]" a l'equip "Nou equip" ha fallat: primer error de xarxa, espereu 15 segons
        L'element de l'agent Zabbix "system.cpu.load[percpu,avg15]" a l'equip "Nou equip" ha fallat: un altre error de xarxa, espereu 15 segons

Tingueu en compte que l'element exacte que ha fallat s'assenyala juntament amb el tipus d'element (agent Zabbix).

La configuració Timeout també afectarà la rapidesa amb què es torna a comprovar una interfície durant el temps d'inactivitat. Si Timeout és de 20 segons i Unreachable Delay és de 30 segons, la següent comprovació es produirà 50 segons després del primer intent.

El paràmetre UnreachablePeriod defineix la durada total del període inabastable. Per defecte, UnreachablePeriod és de 45 segons. UnreachablePeriod hauria d'ésser diverses vegades més gran que UnreachableDelay, de manera que una interfície es torni a comprovar diverses vegades abans de que no sigui disponible.

Tornar a marcar la interfície com a disponible

Quan s'acaba el període d'inaccessibilitat, es torna a consultar la interfície, disminuint la prioritat de l'element que va fer que la interfície estigui en estat inaccessible. Si reapareix la interfície inaccessible, el monitoratge torna a la normalitat automàticament:

 reprenent les comprovacions de l'agent Zabbix a l'equip "Nou equip": connexió restaurada

Un cop la interfície és disponible, l'equip no consulta tots els seus elements immediatament per dos motius:

  • Podria sobrecarregar-se l'equip.
  • El temps de restauració de la interfície no sempre coincideix amb el calendari previst d'enquesta d'elements.

Així, un cop disponible la interfície, els elements no es consulten immediatament, sinó que s'endarrereixen a la seva següent programació.

Indisponibilitat de la interfície

Un cop acaba el període UnreachablePeriod i la interfície no ha tornat a aparèixer, la interfície es considera com a no disponible.

Al registre del servidor, això es veu amb missatges com aquests:

 desactivació temporal de les comprovacions de l'agent Zabbix a l'equip "Nou equip": interfície no disponible

i a la interfície web la icona de disponibilitat de l'equip canvia de verd/gris a groc/vermell (els detalls de la interfície inaccessible es poden veure al quadre que es mostra quan el ratolí passa per damunt de la icona de disponibilitat de l'equip):

El paràmetre UnavailableDelay defineix la freqüència amb què es verifica una interfície durant la indisponibilitat de la interfície.

Per defecte, s'inicialitza en 60 segons (per tant, en el cas de "inhabilitat temporalment", el missatge de registre anterior implicarà desactivar les comprovacions durant un minut).

Quan es restableix la connexió a la interfície, la supervisió també torna a la normalitat automàticament:

 habilitant les comprovacions de l'agent Zabbix a l'equip "Nou equip": la interfície torna a ésser disponible