You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Inventari

Vista general

Podeu conservar l'inventari dels elements de xarxa al Zabbix.

Hi ha un menú Inventari a la interfície Zabbix. Tot i això, no veureu cap informació inicialment i no serà allà on haureu d'entrar les dades. Construir les dades d'inventari es fa manualment quan configurem un equip o emprant automatismes.

Construcció de l'inventari

Mode manual

Quan configurem un equip, a la pestanya Inventari, podem entrar informació com el tipus de perifèric, el nombre de sèrie, ubicació, persona responsable, etc... - les dades que ompliran la informació de l'inventari.

Si una URL s'inclou a la informació de l'inventari d'equip i comença per http o https, apareixerà un enllaç clicable a la secció Inventari.

Mode automàtic

L'inventari d'un equip també es pot omplir automàticament. Perquè això funcioni, en configurar el mode d'inventari de l'equip a la pestanya Inventari, s'ha d'establir a Automàtic.

A continuació, podeu configurar els elements de l'equip emplenant qualsevol camp d'inventari de l'equip amb el seu valor, indicant el camp de destinació amb l'atribut corresponent (anomenat L'element omplirà el camp d'inventari de l'equip) a la configuració de l'element.

Els elements que són especialment útils per a la col·lecció de dades d'inventari automatitzades són:

  • system.hw.chassis[full|type|vendor|model|serial] - per defecte és [full], calen permisos de root
  • system.hw.cpu[all|cpunum,full|maxfreq|vendor|model|curfreq] - per defecte és [all,full]
  • system.hw.devices[pci|usb] - per defecte és [pci]
  • system.hw.macaddr[interface,short|full] - per defecte és [all,full], la interfície és regexp
  • system.sw.arch
  • system.sw.os[name|short|full] - per defecte és [name]
  • system.sw.packages[regexp,manager,short|full] - per defecte és [all,all,full]
Tria del mode d'inventari

El mode d'inventari es pot triar al formulari de configuració de l'equip.

El mode d'inventari predeterminat per als equips nous es tria segons la configuració Mode d'inventari d'equip predeterminat a AdministracióGeneralAltres.

Per als equips afegits per accions de descobriment de xarxa o de registre automàtic, és possible establir una operació Estableix el mode d'inventari de l'equip triant el mode manual o automàtic. Aquesta operació anul·la la configuració del Mode d'inventari de l'equip predeterminat.

Vista d'inventari

Els detalls de totes les dades d'inventari existents són disponibles al menú Inventari.

A Inventari → Visió general podeu obtindre un recompte d'equips per diversos camps de l'inventari.

A Inventari → Equips podeu veure tots els equips que tenen informació d'inventari. Si feu clic al nom de l'equip, es mostraran els detalls de l'inventari en un formulari.

La pestanya Vista general mostra:

Paràmetre Descripció
Nom de l'equip Nom de l'equip.
Fent clic al nom s'obre un menú amb els scripts definits per a l'equip.
El nom de l'equip es mostra amb una icona taronja, si l'equip és en manteniment.
Nom visible Nom visible de l'equip (si és definit).
Equip (agent, SNMP, JMX, IPMI)
interfícies
Aquest bloc proporciona detalls de les interfícies configurades per a l'equip.
OS Camp d'inventari del sistema operatiu de l'equip (si és definit).
Maquinari Camp d'inventari de maquinari de l'equip (si és definit).
Programari Camp d'inventari de programari de l'equip (si és definit).
Descripció Descripció de l'equip.
Monitoratge Enllaços a seccions de monitoratge amb dades d'aquest equip: Web, Dades més recents, Problemes, Gràfics, Taulers de control.
Configuració Enllaços a seccions de configuració d'aquest equip: Equip, Elements, Triggers, Gràfics, Descoberta, Web.
El nombre d'entitats configurades apareix després de cada enllaç.

La pestanya Detalls mostra tots els camps d'inventari que són emplenats (no són pas buits).

Macros d'inventari

Les macros d'inventari d'equip {INVENTORY.*} es poden emprar a les notificacions; per exemple:

"El servidor de {INVENTORY.LOCATION1} té un problema; la persona responsable és {INVENTORY.CONTACT1}, i el nombre de telèfon és {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A1}."

Per obtindre més detalls, consulteu la pàgina de macros admeses.