You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

11 Executar ara

Vista general

La recerca d'un nou valor d'elements dins de Zabbix és un procés cíclic basat en intervals d'actualització configurats. Mentre que per molts elements, els intervals d'actualització són curts, n'hi ha d'altres (incloent les regles de descoberta de baix nivell) per les quals els intervals d'actualització són llargs, doncs a la realitat potser cal cercar un nou valor més ràpidament -per detectar els canvis als recursos detectables, per exemple. Per respondre a una necessitat, és possible reprogramar una verificació passiva i recuperar al moment un nou valor..

Aquesta funcionalitat només s'admet per verificacions passives. Els tipus d'elements suportats són els següents:

 • Agent Zabbix (passiu)
 • Agent SNMPv1/v2/v3
 • Agent IPMI
 • Verificació simple
 • Intern Zabbix
 • Verificació externa
 • Monitor de base de dades
 • Agent JMX
 • Agent SSH
 • Telnet
 • Calculé
 • Agent HTTP
 • Script

Per poder executar-la, la verificació ha d'ésser present a la cau de configuració; per més informació, veieu CacheUpdateFrequency. Abans d'executar la verificació, la cau de configuració no és pas actualitzada, pel que les modificacions més recents fetes a la configuració no es recuperaran pas. Per tant, no és possible de cercar un valor nou d'un element/regla que s'estigui creant o que s'acabi de crear; empreu l'opció Test mentre configureu un element per això.

Configuració

Per executar una verificació passiva immediatament:

 • feu clic a Executar ara per elements triats en un llistat de la darrera informació:

Diversos elements es poden triar i executar-ho d'una tongada.

Aquesta opció només és disponible per a equips amb accés de lectura i escriptura. L'accés a aquesta opció per als equips amb permisos de només lectura depèn de l'opció rol d'usuari anomenada Invocar "Executar ara" als equips de només lectura.

 • feu clic a Executar ara al formulari de configuració d'elements (o regla de descoberta) existent:

execute_now.png

 • feu clic a Executar ara per els elements/regles triats a la llista d'elements/regles de descoberta:

En aquest darrer cas, els múltiples elements/regles es poden triar i "executades ara" alhora.