You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

12 Elements trapper

Vista general

Els elements Trapper accepten les dades entrants enlloc de demanar-les.

És útil per totes les dades que volem "entafonar" a Zabbix.

Per emprar un element Trapper, haurem de:

 • tindre un element Trapper configurat a Zabbix
 • enviar le dades cap al Zabbix
Configuració de l'element

Per configurar un element trapper:

 • Aneu a: Recull de dadesEquips
 • Feu clic a Elements al rang de l'equip
 • CliqueuCrear un element
 • Poseu els paràmetres de l'element al formulari

Tots els camps obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els camps que necessiten informació específica per els elements Trapper són:

Tipus Trieu Zabbix trapper aquí.
Clau Poseu la clau que s'emprarà per reconèixer l'element quan s'enviïn les dades.
Tipus d'informació Trieu el tipus d'informació que correspon al format de dades que s'enviaran.
Equips autoritzats Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms d'equips.
Si s'especifica, les connexions entrants només s'acceptaran per els equips llistats aquí.
Si el suport IPv6 és actiu, '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' autoritzarà qualsevol adreça IPv4 o IPv6.
'0.0.0.0/0' es pot emprar per autoritzar qualsevol adreça IPv4.
Veieu que "les adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96) s'admeten però es desaconsellen per l'RFC4291.
Exemple: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,192.168.3.1-255, 192.168.1-10.1-255, ::1,2001:db8::/32,zabbix.domain
Els espais i les macros d'usuari sóno autoritzades al camp des de Zabbix 2.2.0.
Les macros d'equips: {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.IP}, {HOST.DNS}, {HOST.CONN} s'autoritzen dins del camp des de Zabbix 4.0.2.

És possible que hàgiu d'esperar fins a 60 segons després de desar l'element fins que el servidor prengui els canvis d'una actualització de la memòria cau de configuració, abans de poder enviar valors.

Sending data

Sending data to Zabbix server or proxy is possible using the Zabbix sender utility or Zabbix sender protocol. Sending data to Zabbix server is also possible using the history.push API method.

Enviament de les dades

En el cas més simple, podem emprar l'eina zabbix_sender per enviar un 'valor de prova':

zabbix_sender -z <server IP address> -p 10051 -s "Nou equip" -k trap -o "valor de prova"

Per enviar el valor, emprem les claus:

-z - per especificar l'adreça IP del servidor Zabbix

-p - per especificar el nombre de port del servidor Zabbix (10051 per defecte)

-s - per especificar l'equip (assegureu-vos d'emprar el nom d'equip 'tècnic' aquí, en lloc del nom 'visible')

-k - per especificar la clau de l'article que acabem de definir

-o - per especificar el valor real a enviar

El procés Zabbix Trapper no expandeix les macros emprades a la clau de l'element per provar de verificar la existència de la clau de l'element corresponent per l'equip destí.

history.push

For sending data to Zabbix server using the history.push API method, you could make the following HTTP POST request containing some test values:

curl --request POST \
     --url 'https://example.com/zabbix/api_jsonrpc.php' \
     --header 'Authorization: Bearer 0424bd59b807674191e7d77572075f33' \
     --header 'Content-Type: application/json-rpc' \
     --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"history.push","params":[{"itemid":10600,"value":"test value 1"},{"itemid":10601,"value":"test value 2"},{"itemid":99999,"value":"test value 3"}],"id":1}'

If the request is correct, the response returned by API could look as follows:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "response": "success",
        "data": [
          {
            "itemid": "10600"
          },
          {
            "itemid": "10601",
            "error": "Item is disabled."
          },
          {
            "error": "No permissions to referred object or it does not exist."
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Errors in response data indicate that sending data for specific items has failed validation by Zabbix server. This can happen for the following reasons:

 • the user sending the data has no read permission to the item's host;
 • the host is disabled or in maintenance without data collection;
 • the item does not exist or is not yet included in the server configuration cache;
 • the item is disabled or its type is other than Zabbix trapper or HTTP agent (with trapping enabled);
 • the user's IP or DNS is not set in the item's Allowed hosts list;
 • another item has a value with a duplicate timestamp on the nanosecond level.

The absence of errors indicates that the values sent have been accepted for processing, which includes preprocessing (if any), trigger processing, and saving to the database. Note that the processing of an accepted value may also fail (for example, during preprocessing), resulting in the value being discarded.

For more information on how to work with Zabbix API, see API.

Vista

Aquest és el resultat de Monitoratge → Darreres dades:

Veieu que si s'envia un únic valor numèric, el gràfic de dades afegirà una línia horitzontal a l'esquerra i a la dreta del punt temporal del valor.