You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Macros de descoberta de baix nivell

Vista general

Hi ha un tipus de macro que s'empra a la funció descoberta de baix nivell (LLD):

 {#MACRO}

Aquesta és una macro emprada a una regla LLD que retorna els valors reals del nom del sistema de fitxers, la interfície de xarxa, l'OID SNMP, etc.

Aquestes macros es poden emprar per crear prototips d'elements, triggers i gràfics. Aleshores, quan es descobreixen sistemes de fitxers reals, interfícies de xarxa, etc., aquestes macros es substitueixen per valors reals i constitueixen la base per crear elements, triggers i gràfics reals.

Aquestes macros també s'empren per crear prototips d'equips i grups d'equips a la màquina virtual discovery.

Algunes macros de descoberta de baix nivell són "preempaquetades" amb la funció LLD a Zabbix: {#FSNAME}, {#FSTYPE}, {#IFNAME}, {#SNMPINDEX}, {#SNMPVALUE}. Tanmateix, no és obligatori respectar aquests noms quan es crea una regla de descoberta de baix nivell [personalitzada] (/manual/discovery/low_level_discovery/#creating-custom-lld-rules). Tot seguit, podeu emprar qualsevol altre nom de macro LLD i fer referència a aquest nom.

Ubicacions admeses

Les macros LLD es poden emprar:

 • al el filtre de regles de descoberta de baix nivell
 • per a prototips d'elements a
  • nom
  • Paràmetres clau
  • unitat
  • interval d'actualització1
  • període d'emmagatzematge de l'historial1
  • període d'emmagatzematge de tendències1
  • passes de preprocessament del valor de l'element
  • SNMP OID
  • Camp del sensor IPMI
  • fórmula de l'element calculat
  • Script SSH i script Telnet
  • Consulta SQL de seguiment de bases de dades
  • Camp de punt final de l'element JMX
  • descripció
  • Camp URL de l'agent HTTP
  • Camps de petició HTTP de l'agent HTTP
  • Camp del cos de la petició de l'agent HTTP
  • Camp de codis d'estat requerit per l'agent HTTP
  • Clau i valor de camp de capçaleres de l'agent HTTP
  • Camp Nom d'usuari d'autenticació HTTP de l'agent HTTP
  • Camp de mot de pas d'autenticació HTTP de l'agent HTTP
  • Camp proxy HTTP de l'agent HTTP
  • Camp del fitxer del certificat SSL HTTP de l'agent HTTP
  • Camp del fitxer de clau HTTP SSL de l'agent HTTP
  • Camp de mot de pas de clau HTTP SSL de l'agent HTTP
  • camp HTTP agent HTTP temps d'espera1
  • etiquetes
 • per a prototips de triggers, a
  • nom
  • dades operatives
  • expressió (només en constants i paràmetres de funció)
  • URL
  • descripció
  • etiquetes
 • per a prototips gràfics, a
  • nom
 • per a prototips d'aquips, a
  • nom
  • nom visible
  • Camps d'interfície personalitzats: IP, DNS, port, comunitat SNMP v1/v2, nom de context SNMP v3, nom de seguretat SNMP v3, frase de pas d'autenticació SNMP v3, frase de pas de privadesa SNMP v3
  • nom del prototip del grup d'equips
  • valor de l'etiqueta d'equip
  • valor de macro de l'equip
  • (veieu llista sencera)

En tots aquests llocs, les macros LLD es poden emprar a l'usuari estàtic context de macro.

Emprar funcions de macro

Les funcions de macro són compatibles amb macros de descoberta de baix nivell (excepte en el filtre de regles de descoberta de baix nivell), permetent extreure una part determinada del valor de la macro mitjançant una expressió regular.

Per exemple, és possible que vulgueu extreure el nom del client i el nombre d'interfície de la macro LLD següent per a l'etiquetatge d'esdeveniments:

 {#IFALIAS}=nom del client_1

Per fer-ho, la funció de macro regsub es pot emprar amb la macro al camp de valor de l'etiqueta d'esdeveniment d'un prototip de trigger:

Tingueu en compte que les comes no es permeten a l'element sense cometes paràmetres clau, de manera que el paràmetre que conté una funció macro s'ha de citar. El caràcter de barra invertida (\) s'ha d'emprar per escapar de cometes dobles dins del paràmetre. Exemple:

 net.if.in["{{#IFALIAS}.regsub(\"(.*)_([0-9]+)\", \1)}",octets]

Per obtindre més informació sobre la sintaxi de la funció macro, veieu: Funcions de macro

Les funcions de macro són compatibles amb les macros de descoberta de baix nivell des de Zabbix 4.0.

Notes de peu de pàgina

1 Als camps marcats amb 1 una sola macro hauria d'omplir tot el camp. No s'admeten diverses macros en un camp o les macros barrejades amb text.