You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3. Monitoratge via Apache HTTP

Introducció

Aquesta pàgina mostra una manera ràpida i senzilla de començar a monitorar un servidor web Apache sense instal·lar cap programari addicional.

Per a qui és feta aquesta guia

Aquesta guia és dissenyada per a usuaris nous de Zabbix i conté el conjunt mínim de passes necessaris per habilitar el control bàsic de la instal·lació d'Apache. Si busqueu opcions de personalització més complexes o necessiteu una configuració més avançada, consulteu la secció Configuració del manual Zabbix.

Prerequisits

Abans de continuar amb aquesta guia d'instal·lació, heu de baixar i instal·lar el servidor Zabbix i la interfície Zabbix segons les instruccions del vostre sistema operatiu.

Preparar Apache

1. Reviseu quina versió d'Apache teniu:

A sistemes basats en RHEL, executeu:

httpd -v

A Debian/Ubuntu, executeu:

apache2 -v

2. Assegureu-vos que el mòdul status és actiu a la vostra instància d'Apache.

A sistemes basats en RHEL, executeu:

httpd -M | grep status
    status_module (shared)

A Debian/Ubuntu, executeu:

apache2ctl -M | grep status
    status_module (shared)

Si no veieu status_module a la llista, activeu el mòdul executant:

A sistemes basats en RHEL, executeu:

LoadModule status_module /usr/lib/apache2/modules/mod_status.so

A Debian/Ubuntu, executeu:

sudo /usr/sbin/a2enmod status

3. Editeu la configuració de l'arxiu d'per permetre accés als informes d'estat des de la IP del servidor Zabbix.

A sistemes basats en RHEL: /etc/httpd/conf.modules.d/status.conf:

sudo vi /etc/httpd/conf.modules.d/status.conf

A Debian/Ubuntu: /etc/apache2/mods-enabled/status.conf:

sudo vi /etc/apache2/mods-enabled/status.conf

Afegiu les línies següents a l'arxiu (substituïu 198.51.100.255 amb l'adreça IP del vostre servidor de Zabbix):

 • Per Apache 2.2:
  <Location /server-status> SetHandler server-status

  Order Deny,Allow Deny from all Allow from 198.51.100.255 </Location>

 • Per Apache 2.4:
  <Location "/server-status"> SetHandler server-status Require ip 198.51.100.255 </Location>

4. Reinicieu Apache

A sistemes basats en RHEL, executeu:

sudo systemctl restart httpd

A Debian/Ubuntu, executeu:

sudo systemctl restart apache2 

5. Per veure si tot funciona correctament, executeu (substituïu 198.51.100.255 amb l'areça IP del vostre servidor de Zabbix):

curl 198.51.100.255/server-status

La resposta ha de contindre les estadístiques del servidor web Apache.

Configurar Zabbix per monitorar

1. Inicieu sessió a la interfície de Zabbix.

2. Creeu un equip a la interfície web de Zabbix.

Aquest equip representarà el vostre servidor Apache.

3. Al paràmetre Interfícies, afegiu la interfície Agent i especifiqueu l'adreça IP de la vostra instància d'Apache. No cal que instal·leu l'agent Zabbix a la màquina, la interfície només s'emprarà per resoldre la macro {HOST.CONN}. Aquesta macro s'empra als elements de plantilla per localitzar la instància d'Apache.

4. Al paràmetre Plantilles, escriviu o trieu Apache per HTTP.

5. Canvieu a la pestanya Macros i trieu el mode Macros heretades i equips. Comproveu que els valors de les macros {$APACHE.STATUS.PORT} i {$APACHE.STATUS.SCHEME} s'adaptin a la configuració d'instal·lació. Per defecte, el port és 80 i l'esquema és http. Canvieu els valors de la macro si feu servir un port i/o un esquema diferent.

Veure les mètriques recollides

Felicitats! En aquest moment, Zabbix ja sou supervisant el vostre servidor web Apache.

Per veure les mètriques recopilades, obriu la secció de menú Monitoratge->Equips i feu clic a Taulers de control al costat de l'equip.

Aquesta acció us durà al tauler de control de l'equipamb les mètriques més importants recollides de la pàgina Apache /estat del servidor.

Alternativament, des de Monitoratge->Equips, podeu fer clic a Dades més recents per veure en una llista totes les darreres mètriques recollides.

Configurar les alertes de problemes

Zabbix us pot notificar sobre un problema amb la vostra infraestructura mitjançant diversos mètodes. Aquesta guia ofereix les passes de configuració per enviar alertes per correu electrònic.

1. Aneu a Configuració de l'usuari -> Perfil, canvieu a la pestanya Suports i afegiu el vostre correu electrònic.

2. Seguiu la guia per a Rebre notificació de problemes.

La propera vegada, quan Zabbix detecti un problema, hauríeu de rebre una alerta per correu electrònic.

Valideu la vostra configuració

Per simular un problema real i rebre una alerta de prova del problema:

1. Obriu la configuració de l'equip del servidor Apache a Zabbix.

2. Canvieu a la pestanya Macros i trieu Macros heretades i equips.

3. Premeu Canviar al costat de la macro {$APACHE.STATUS.PORT} i configureu un port diferent.

4. Premeu Actualitzar per desar la configuració de l'equip.

5. En uns minuts, Zabbix detectarà el problema El servei Apache és caigut, perquè ara no es pot connectar a la instància. Apareixerà a la secció Monitoratge->Problemes.

Si les alertes són configurades, també rebreu la notificació del problema.

6. Torneu a canviar el valor de la macro per resoldre el problema i continueu monitorant Apache.

Veieu també:

 • Securització del servidor web - configuració recomanada per a una major seguretat del servidor web.
 • Creació d'un element - com començar a monitorar mètriques addicionals.
 • Elements HTTP - com monitorar mètriques personalitzades mitjançant l'agent HTTP.
 • Escalades de problemes - com crear escenaris d'alerta de diverses passes (p. ex., primer enviar missatge a l'administrador del sistema i després, si un problema no es resol en 45 minuts, enviar missatge al gestor del centre de dades).