You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Tipus de suport

Vista general

A la secció Alertes → Tipus de suport, els usuaris poden configurar i gestionar la informació dels tipus de suport.

La informació del tipus de suport conté directrius generals per emprar els suports com a canal de lliurament de notificacions. Els detalls específics, com ara les adreces de correu electrònic individuals a les quals enviar notificacions, es conserven amb els usuaris individuals.

Es mostra una llista dels tipus de suports existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del tipus de suport. En fer clic al nom s'obre el formulari de configuració del tipus de suport.
Tipus Es mostra el tipus de suport (correu electrònic, SMS, etc.).
Estat Es mostra l'estat del tipus de suport: Activat o Desactivat.
Feu clic a l'estat per canviar-lo.
Emprar en accions Es mostren totes les accions on s'empra directament el tipus de suport (triades al menú desplegable Enviar només a). Si feu clic al nom de l'acció, s'obre el formulari de configuració de l'acció.
Detalls Es mostra informació detallada sobre el tipus de suport.
Accions L'acció següent és disponible:
Prova - feu clic per obrir un formulari de prova on podeu introduir paràmetres de tipus de suport (per exemple, una adreça de destinatari amb l'assumpte i el cos de la prova) i enviar un missatge de prova per verificar que el tipus de suport configurat funciona. Veieu també: Prova de tipus de suport.

Per configurar un nou tipus de suport, feu clic al botó Crear un tipus de suport a l'extrem superior dret.

Per importar un tipus de suport d'XML, feu clic al botó Importar a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat del tipus de suport a Activat
  • Desactivar: canvia l'estat del tipus de suport a Desactivat
  • Exportar: exporta els tipus de suport a un fitxer YAML, XML o JSON
  • Esborrar: esborra els tipus de suports

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels tipus de suports respectius i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només els tipus de suports que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de tipus de suports. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els tipus de suports per nom i estat.