You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Registre d'accions

Vista general

Al giny del registre d'accions, podeu veure els detalls de les operacions d'acció (notificacions, comandes remotes). Replica la informació d'Informes → Auditoria.

Configuració

Per configurar, trieu Registre d'accions com a tipus:

A més dels paràmetres comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Destinataris Filtra les entrades per destinataris. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un destinatari oferirà un menú desplegable de destinataris coincidents. Si no es tria cap destinatari, es veuran els detalls de les operacions d'acció per a tots els destinataris.
Accions Filtra les entrades per accions. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'una acció oferirà un menú desplegable d'accions coincidents. Si no es tria cap acció, es mostraran els detalls de les operacions d'acció per a totes les accions.
Tipus de suports Filtra les entrades per tipus de suports. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un tipus de suport oferirà un menú desplegable dels tipus de suports coincidents. Si no es tria cap tipus de suport, es mostraran els detalls de les operacions d'acció per a tots els tipus de suport.
Estat Marqueu la casella de selecció per filtrar les entrades segons l'estat corresponent:
En curs - es mostren les operacions d'acció que estan en curs
Enviat/Executat - operacions d'acció que s'han enviat es mostren una notificació o s'han executat
Fallit - es mostren les operacions d'acció que han fallat
Cadena de cerca Filtra les entrades pel contingut del missatge/ordre remota. Si introduïu una cadena aquí, només es mostraran aquelles operacions d'acció el missatge/ordre remota de les quals contingui la cadena introduïda. Les macros no es resolen.
Ordenar les entrades per Ordenar les entrades per:
Hora (decreixent o ascendent)
Tipus (decreixent o ascendent)
Estat (decreixent o ascendent)
Destinatari (descendent o ascendent)
Mostra les línies Defineix quantes línies de registre d'acció es mostraran al giny.