You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Grups d'equips

Vista general

A la secció Recull de dades → Grups d'equips, els usuaris poden configurar i mantindre els grups d'equips.

Es mostra una llista dels grups d'equips existents amb els seus detalls. Podeu cercar i filtrar grups d'equips pel nom.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del grup d'equips. Si feu clic al nom del grup, s'obre el formulari de configuració per al grup d'equips.
Equips Nombre d'equips del grup (es mostra en gris).
Clicant un equip obrirà el formulari de configuració de l'equip.
Fent clic a un equip, a la llista completa d'equips, es filtraran els que pertanyen al grup.
Info Errors (si n'hi ha) pel que fa al grup d'equips.
Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista ofereixen opcions d'edició col·lectiva:

  • Activa els equips: canvia l'estat de tots els equips del grup a "Monitorat"
  • Desactiva els equips: canvia l'estat de tots els equips del grup a "Sense monitorar".
  • Esborra - esborra els grups d'equips

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels grups d'equips respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els grups d'equips que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.