You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Regles de descoberta

Vista general

Es pot accedir a la llista de regles de descoberta de baix nivell per a un equip des de Recollida de dades → Equips fent clic a Descoberta per a l'equip corresponent.

Es mostra una llista de regles de descoberta de baix nivell existents. També és possible veure totes les regles de descoberta independentment de l'equip, o totes les regles de descoberta d'un grup d'equips específic canviant la configuració del filtre.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Equip Es mostra el nom d'equip visible.
En absència d'un nom d'equip visible, es mostra el nom d'equip tècnic.
Nom Nom de la regla, que es mostra com un enllaç blau.
Si feu clic al nom de la regla, s'obre la regla de descoberta de baix nivell formulari de configuració.
Si la regla de descoberta pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de la regla, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de regles al nivell de plantilla.
Items Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'elements.
El nombre de prototips d'elements existents es mostra en gris.
Triggers Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'activador.
El nombre de prototips d'activador existents es mostra en gris.
Gràfics Es mostra un enllaç a la llista de prototips de gràfics.
El nombre de prototips de gràfics existents es mostra en gris.
Equips Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'equip.
El nombre de prototips d'equip existents es mostra en gris.
Clau Es mostra la clau de l'element utilitzada per al descoberta.
Interval Es mostra la freqüència de realització del descoberta.
Tingueu en compte que el descoberta també es pot realitzar immediatament prement el botó Execute now a sota de la llista.
Tipus Es mostra el tipus d'element utilitzat per al descoberta (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Estat Es mostra l'estat de la regla de descoberta: Activat, Desactivat o No compatible. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i enrere); de No compatible a Desactivat (i enrere).
Informació Si tot està bé, no es mostra cap icona en aquesta columna. En cas d'error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.

Per configurar una nova regla de descoberta de baix nivell, feu clic al botó Crea una regla de descoberta a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat de la regla de descoberta de baix nivell a Activat.
  • Desactivar - canvia l'estat de la regla de descoberta de baix nivell a Desactivat.
  • Executar ara - realitza immediatament la descoberta en funció de les regles de descoberta; veieu més detalls. Tingueu en compte que quan s'executa la descoberta immediatament, la memòria cau de configuració no s'actualitza, de manera que el resultat no reflectirà els canvis molt recents a la configuració de la regla de descoberta.
  • Esborrar - esborra les regles de descoberta de baix nivell.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les regles de descoberta respectives i, a continuació, feu clic al botó requerit.

Emprant filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només les regles de descoberta que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de regles de descoberta. Si hi feu clic, hi haurà disponible un filtre on podeu filtrar les regles de descoberta per grup d'equips, equip, nom, clau d'element, tipus d'element i altres paràmetres.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equip heretats.
Equips Filtrar per un o més equips.
Nom Filtra per nom de la regla de descoberta.
Clau Filtra per clau d'element de descoberta.
Tipus Filtra per tipus d'element de descoberta.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització.
No disponible per a Zabbix trapper i elements dependents.
Període de conservació dels recursos perduts Filtra per període de conservació de recursos perduts.
SNMP OID Filtra per SNMP OID.
Només disponible si s'ha seleccionat agent SNMP com a tipus.
Estat Filtra per estat de la regla de descoberta (Tot/Normal/No compatible).
Estat Filtra per estat de la regla de descoberta (Tot/Activat/Desactivat).