You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Grups de plantilles

Vista general

A la secció Recull de dadesGrups de plantilles, els usuaris poden configurar i gestionar grups de plantilles. Un grup d'equips pot contindre plantilles i equips.

Es mostra una llista dels grups de plantilles existents amb els seus detalls. Podeu cercar i filtrar grups de plantilles pel nom.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del grup de plantilles. Si feu clic al nom del grup, s'obre el formulari de configuració per al grup d'equips.
Templates Nombre de plantilles del grup (es mostra en gris).
Clicant una plantilla obrirà el formulari de configuració de la plantilla.
Fent clic a un nombre, obre la llita de plantilles d'aquest grup.
Opcions d'edició massiva

Per esborrar diversos grups de plantilles alhora, marqueu les caselles de selecció davant dels grups respectius i, tot seguit, feu clic al botó Esborrar a sota de la llista.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els grups de plantilles que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.