You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Plantilles

Vista general

A la secció Recull de dadesPlantilles, els usuaris poden configurar i mantindre plantilles.

Es mostra una llista de plantilles existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de la plantilla.
Fent clic al nom de la plantilla s'obre el formulari de configuració de la plantilla.
Equips Nombre d'equips editables als quals és enllaçada la plantilla; no s'inclouen els equips de només lectura.
Si feu clic a Equips, s'obrirà la llista d'equips amb només filtrats els equips enllaçats a la plantilla.
Entitats (elements, triggers, gràfics, taulers de control, descoberta, web) Nombre de les entitats respectives a la plantilla (mostrades en gris).
Fent clic al nom de l'entitat apareixerà a la llista completa d'aquesta entitat. filtra els que pertanyen a la plantilla.
Plantilles enllaçades Plantilles enllaçades a la plantilla.
Enllaçat a plantilles Plantilles a les quals és enllaçada.
Des de Zabbix 5.0.3, aquesta columna ja no inclou els equips.
Proveïdor, Versió Proveïdor i versió de la plantilla; es mostra si la configuració de la plantilla conté aquesta informació, i només per a plantilles fora de la caixa, plantilles importades o plantilles modificades mitjançant la Template API.
Per a les plantilles noves, la versió es mostra de la següent manera: versió principal de Zabbix, delimitador ("-"), nombre de revisió (augmentat a cada nova versió de la plantilla i restablert amb cada versió principal de Zabbix). Per exemple, 6.4-0,6.4-3,7.0-0, 7.0-3.
Etiquetes Etiquetes de la plantilla, amb macros no resoltes.

Per configurar una plantilla nova, feu clic al botó Crear plantilla a l'extrem superior dret.

Per importar una plantilla des d'un fitxer YAML, XML o JSON, feu clic al botó Importar a l'extrem superior dret.

Emprant filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només les plantilles que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

L'enllaç Filtre és disponible sota dels botons Crear plantilla i Importar. Si hi feu clic, hi ha un filtre disponible on podeu filtrar plantilles per grup de plantilles, plantilles enllaçades, nom i etiquetes.

Paràmetre Descripció
Grups de plantilles Filtra per un o més grups de plantilles.
Especificar un grup de plantilles pare selecciona implícitament tots els grups heretats.
Plantilles enllaçades Filtra per plantilles enllaçades directament.
Nom Filtra pel nom de la plantilla.
Proveïdor Filtra per proveïdor de plantilles.
Versió Filtra per versió de plantilla.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta de plantilla.
El filtrat només és possible mitjançant etiquetes a nivell de plantilla (no les heretades). És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Exista - inclou els noms d'etiquetes especificats;
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules);
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions tenen el el mateix nom d'etiqueta s'agruparà per la condició O;
O - prou si es compleix una condició.
Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Exportar - exporta el model a un fitxer YAML, XML o JSON;
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diverses plantilles alhora;
  • Esborrar - esborra el model deixant les seves entitats relacionades (elements, triggers, etc.) als equips;
  • Esborrar i netejar - esborra el model i les entitats relacionades dels equips.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les plantilles respectives i feu clic al botó requerit.