You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Informes programats

Vista general

A Informes → Informes programats els usuaris amb prou permisos poden configurar la generació programada de versions PDF dels taulers, que s'enviaran per correu electrònic als destinataris especificats.

La pantalla inicial mostra informació sobre els informes programats, que es poden filtrar per facilitar la navegació; consulteu la secció Emprar el filtre tot seguit.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'informe
Propietari Usuari que ha creat l'informe
Repeticions Freqüència de generació d'informes (diària/setmanal/mensual/anual)
Període Període pel qual s'elabora l'informe
Darrer enviament Data i hora en què s'ha enviat el darrer informe
Estat Estat actual de l'informe (activat/desactivat/caducat). Els usuaris amb permisos suficients poden canviar l'estat fent-hi clic: d'Activat a Inhabilitat (i a l'inrevés); de Caducat a Inhabilitat (i a l'inrevés). Es mostra com a text per als usuaris amb drets insuficients.
Informació Mostra icones informatives:
Una icona vermella indica que la generació d'informes ha fallat; si passeu el cursor per damunt, veureu informació sobre eines amb la informació d'error.
Una icona groga indica que s'ha generat un informe, però que s'ha produït un error en enviar-lo a alguns (o a tots) els destinataris o que un informe ha caducat; si passeu el cursor per sobre, veureu informació sobre eines amb informació addicional
Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per restringir la llista d'informes. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

Les opcions de filtre següents estan disponibles:

  • Nom - es permet la concordança parcial del nom;
  • Propietari de l'informe - creat per l'usuari actual o tots els informes;
  • Estat - trieu entre qualsevol (mostra tots els informes), activat, desactivat o caducat.

El filtre es troba a sobre de la barra d'Informes programats. Es pot obrir i replegar fent clic a la pestanya Filtre a la cantonada superior dreta.

Actualització massiva

De vegades, és possible que vulgueu esborrar o canviar l'estat de diversos informes. En lloc d'obrir cada informe individual per editar-lo, podeu emprar la funció d'actualització massiva per a això.

Per actualitzar de manera massiva determinats informes, seguiu aquestes passes:

  • Marqueu les caselles dels informes a actualitzar a la llista
  • Feu clic al botó necessari a sota de la llista per fer canvis (Activar, Desactivar o Esborrar).