You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Methode referentie

Deze sectie biedt een overzicht van de functies die worden aangeboden door de Zabbix API en zal u helpen bij het vinden van uw weg in de beschikbare klassen en methoden.

Monitoring

De Zabbix API stelt u in staat toegang te krijgen tot geschiedenis en andere gegevens die tijdens de monitoring zijn verzameld.

Cluster voor hoge beschikbaarheid

Haal een lijst op van serverknooppunten en hun status.

High availability cluster API

Geschiedenis

Haal historische waarden op die zijn verzameld door Zabbix-monitoringsprocessen voor presentatie of verdere verwerking.

History API

Haal trendwaarden op die zijn berekend door de Zabbix-server voor presentatie of verdere verwerking.

Trend API

Gebeurtenissen

Haal gebeurtenissen op die zijn gegenereerd door triggers, netwerkverkenning en andere Zabbix-systemen voor flexibeler situatiebeheer of integratie met externe tools.

Event API

Problemen

Haal problemen op volgens de opgegeven parameters.

Problem API

Service Level Agreement

Definieer Service Level Objectives (SLO), haal gedetailleerde Service Level Indicators (SLI) op informatie over serviceprestaties.

SLA API

Taken

Werk samen met de taakbeheerder van de Zabbix-server, maak taken aan en haal reacties op.

Task API

Services

De Zabbix API stelt u in staat toegang te krijgen tot gegevens die zijn verzameld tijdens service monitoring.

Gegevensverzameling

De Zabbix API stelt u in staat de configuratie van uw monitoringsysteem te beheren.

Hosts en hostgroepen

Beheer hostgroepen, hosts en alles wat daarmee te maken heeft, inclusief hostinterfaces, host-macro's en onderhoudsperiodes.

Host API | Hostgroep API | Hostinterface API | Gebruikermacro API | Waardeomzetting API | Onderhoud API

Items

Definieer items om te monitoren.

Item API

Triggers

Configureer triggers om u op de hoogte te stellen van problemen in uw systeem. Beheer triggerafhankelijkheden.

Trigger API

Grafieken

Bewerk grafieken of afzonderlijke grafiekitems voor een betere presentatie van de verzamelde gegevens.

Graph API | Graph item API

Sjablonen en sjabloongroepen

Beheer sjablonen en koppel ze aan hosts of andere sjablonen.

Template API | Sjabloongroep API | Waardeomzetting API

Exporteren en importeren

Exporteer en importeer Zabbix-configuratiegegevens voor configuratieback-ups, migratie of grootschalige configuratie-updates.

Configuratie API

Low-level discovery (LLD)

Configureer low-level discovery-regels, evenals item-, trigger- en grafiekprototypes om dynamische entiteiten te monitoren.

LLD-regel API | Item-prototype API | Trigger-prototype API | Grafiek-prototype API | Host-prototype API

Gebeurteniscorrelatie

Maak aangepaste regels voor gebeurteniscorrelatie.

Correlatie API

Acties en meldingen

Definieer acties en bewerkingen om gebruikers op de hoogte te stellen van bepaalde gebeurtenissen of automatisch externe opdrachten uit te voeren. Krijg toegang tot informatie over gegenereerde meldingen en hun ontvangers.

Actie API | Melding API

Mediatypen

Configureer mediatypen en meerdere manieren waarop gebruikers meldingen zullen ontvangen.

Mediatype API

Services

Beheer services voor service-level monitoring en haal gedetailleerde SLA-informatie op over elke service.

Service API

Dashboards

Beheer dashboards en maak geplande rapporten op basis daarvan.

Dashboard API | Sjabloon-dashboard API | Rapport API

Kaarten

Configureer kaarten om gedetailleerde dynamische voorstellingen van uw IT-infrastructuur te maken.

Map API

Web monitoring

Configureer webscenario's om uw webapplicaties en -services te monitoren.

Webscenario API

Meldingen

De Zabbix API stelt u in staat om de acties en meldingen van uw monitoringsysteem te beheren.

Netwerkverkenning

Beheer netwerkniveau-ontdekkingsregels om automatisch nieuwe hosts te vinden en te monitoren. Krijg volledige toegang tot informatie over ontdekte services en hosts.

Ontdekkingsregel API | Ontdekkingscontrole API | Ontdekte host API | Ontdekte service API

Beheer

Met de Zabbix API kunt u de beheerinstellingen van uw monitoringsysteem wijzigen.

Gebruikers en gebruikersgroepen

Voeg gebruikers toe die toegang zullen hebben tot Zabbix, wijs ze toe aan gebruikersgroepen en verleen rechten. Maak rollen voor gedetailleerd beheer van gebruikersrechten.

Gebruiker API | Gebruikersgroep API | Gebruikersdirectory API | Gebruikersrol API

Algemeen

Wijzig bepaalde globale configuratieopties.

Autoregistratie API | Pictogrammenkaart API | Afbeelding API | Instellingen API | Reguliere expressie API | Module API | Connector API

Auditlog

Houd bij welke configuratiewijzigingen elke gebruiker heeft uitgevoerd.

Auditlog API

Onderhoud

Configureer onderhoud.

Onderhoud API

Proxies

Beheer de proxies die worden gebruikt in je gedistribueerde monitoringopstelling.

Proxy API

Macros

Beheer macros.

User macro API

Authenticatie

Wijzig configuratieopties voor authenticatie.

Authenticatie API

API-tokens

Beheer autorisatietokens.

Token API

Scripts

Configureer en voer scripts uit om u te helpen bij uw dagelijkse taken.

Script API

Gebruikers

De Zabbix API stelt u in staat om gebruikers van uw monitoringsysteem te beheren.

API-informatie

Haal de versie van de Zabbix API op, zodat uw applicatie versie-specifieke functies kan gebruiken.

API-info API