You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

correlation.update

Beschrijving

object correlation.update(object/array correlaties)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande correlaties bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het Superadmin gebruikerstype. Rechten om de methode op te roepen kunnen worden ingetrokken in gebruikersrol-instellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Eigenschappen van correlaties die bijgewerkt moeten worden.

De eigenschap correlationid moet gedefinieerd zijn voor elke correlatie, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen zullen worden bijgewerkt, alle andere blijven onveranderd.

Naast de standaard correlatie-eigenschappen accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
filter object Correlatiefilter object om het huidige filter te vervangen.
operations array Correlatie bewerkingen om bestaande bewerkingen te vervangen.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met daarin de ID's van de bijgewerkte correlaties onder de eigenschap correlationids.

Voorbeelden

Correlatie uitschakelen

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.update",
      "params": {
        "correlationid": "1",
        "status": "1"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Voorwaarden vervangen, maar behoud de evaluatiemethode

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.update",
      "params": {
        "correlationid": "1",
        "filter": {
          "conditions": [
            {
              "type": 3,
              "oldtag": "fout",
              "newtag": "ok"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CCorrelation::update() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.