You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

event.acknowledge

Beschrijving

object event.acknowledge(object/array parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om gebeurtenissen bij te werken. De volgende bijwerkingsacties kunnen worden uitgevoerd:

 • Gebeurtenis sluiten. Als de gebeurtenis al is opgelost, wordt deze actie overgeslagen.
 • Gebeurtenis bevestigen. Als de gebeurtenis al is bevestigd, wordt deze actie overgeslagen.
 • Bevestiging van gebeurtenis ongedaan maken. Als de gebeurtenis niet is bevestigd, wordt deze actie overgeslagen.
 • Bericht toevoegen.
 • Ernst van de gebeurtenis wijzigen. Als de gebeurtenis al dezelfde ernst heeft, wordt deze actie overgeslagen.
 • Gebeurtenis onderdrukken. Als de gebeurtenis al onderdrukt is, wordt deze actie overgeslagen.
 • Onderdrukking van gebeurtenis opheffen. Als de gebeurtenis niet onderdrukt is, wordt deze actie overgeslagen.

Alleen triggergebeurtenissen kunnen worden bijgewerkt.
Alleen probleemgebeurtenissen kunnen worden bijgewerkt.
Lees/schrijf-rechten voor trigger zijn vereist om de gebeurtenis te sluiten of de ernst van de gebeurtenis te wijzigen.
Om een gebeurtenis te sluiten, moet handmatig sluiten zijn toegestaan in de trigger.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Toestemming om de methode aan te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen voor gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Parameters met de ID's van de gebeurtenissen en bijwerkingsacties die moeten worden uitgevoerd.

Parameter Type Omschrijving
eventids string/object ID's van de gebeurtenissen die bevestigd moeten worden.

Gedrag van de parameter:
- verplicht
action integer Bijwerkingsactie(s) voor gebeurtenissen.
Dit is een bitmasker-veld, elke combinatie van mogelijke bitmap-waarden is acceptabel.

Mogelijke bitmap-waarden:
1 - probleem sluiten;
2 - gebeurtenis bevestigen;
4 - bericht toevoegen;
8 - ernst wijzigen;
16 - gebeurtenis ongedaan maken;
32 - gebeurtenis onderdrukken;
64 - onderdrukking van gebeurtenis opheffen;
128 - gebeurtenisrang wijzigen naar oorzaak;
256 - gebeurtenisrang wijzigen naar symptoom.

Gedrag van de parameter:
- verplicht
cause_eventid string ID van de oorzaakgebeurtenis.

Gedrag van de parameter:
- verplicht als action de bit "gebeurtenisrang wijzigen naar symptoom" bevat
message string Tekst van het bericht.

Gedrag van de parameter:
- verplicht als action de bit "bericht toevoegen" bevat
severity integer Nieuwe ernst voor gebeurtenissen.

Mogelijke waarden:
0 - niet geclassificeerd;
1 - informatie;
2 - waarschuwing;
3 - gemiddeld;
4 - hoog;
5 - ramp.

Gedrag van de parameter:
- verplicht als action de bit "ernst wijzigen" bevat
suppress_until integer Unix-tijdstempel tot wanneer de gebeurtenis moet worden onderdrukt.

Als ingesteld op "0", zal de onderdrukking onbepaald zijn.

Gedrag van de parameter:
- verplicht als action de bit "gebeurtenis onderdrukken" bevat

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte gebeurtenissen bevat onder de eigenschap 'eventids'.

Voorbeelden

Bevestigen van een gebeurtenis

Bevestig een enkele gebeurtenis en laat een bericht achter.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.acknowledge",
      "params": {
        "eventids": "20427",
        "action": 6,
        "message": "Probleem opgelost."
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "eventids": [
          "20427"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Wijzigen van de ernst van een gebeurtenis

Verander de ernst voor meerdere gebeurtenissen en laat een bericht achter.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.acknowledge",
      "params": {
        "eventids": ["20427", "20428"],
        "action": 12,
        "message": "Onderhoud vereist om het op te lossen.",
        "severity": 4
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "eventids": [
          "20427",
          "20428"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CEvent::acknowledge() in ui/include/classes/api/services/CEvent.php.