You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Host-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de host-API.

Host

Het host-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
hostid string ID van de host.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
- verplicht voor update-operaties
host string Technische naam van de host.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor create-operaties
description text Beschrijving van de host.
flags integer Herkomst van de host.

Mogelijke waarden:
0 - een gewone host;
4 - een ontdekte host.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
inventory_mode integer Modus voor het vullen van de hostinventaris.

Mogelijke waarden:
-1 - (standaard) uitgeschakeld;
0 - handmatig;
1 - automatisch.
ipmi_authtype integer IPMI-authenticatiealgoritme.

Mogelijke waarden:
-1 - (standaard) standaard;
0 - geen;
1 - MD2;
2 - MD5
4 - rechtstreeks;
5 - OEM;
6 - RMCP+.
ipmi_password string IPMI-wachtwoord.
ipmi_privilege integer IPMI-privilegeniveau.

Mogelijke waarden:
1 - terugbellen;
2 - (standaard) gebruiker;
3 - operator;
4 - beheerder;
5 - OEM.
ipmi_username string IPMI-gebruikersnaam.
maintenance_from timestamp Starttijd van het effectieve onderhoud.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
maintenance_status integer Effectieve status van het onderhoud.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) geen onderhoud;
1 - onderhoud is van kracht.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
maintenance_type integer Effectief onderhoudstype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) onderhoud met gegevensverzameling;
1 - onderhoud zonder gegevensverzameling.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
maintenanceid string ID van het onderhoud dat momenteel van kracht is op de host.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
name string Zichtbare naam van de host.

Standaard: waarde van de host eigenschap.
proxy_hostid string ID van de proxy die wordt gebruikt om de host te bewaken.
status integer Status en functie van de host.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) bewaakte host;
1 - niet-bewaakte host.
tls_connect integer Verbindingen naar host.

Mogelijke waarden:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_accept integer Verbindingen van host.
Dit is een bitmaskeringsveld, elke combinatie van mogelijke bitwaarden is acceptabel.

Mogelijke bitwaarden:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_issuer string Certificaatuitgever.
tls_subject string Certificaatonderwerp.
tls_psk_identity string PSK-identiteit.
Zet geen gevoelige informatie in de PSK-identiteit, deze wordt onversleuteld over het netwerk verzonden om een ontvanger te informeren welke PSK te gebruiken.

Eigenschapsgedrag:
- alleen schrijven
- verplicht als tls_connect is ingesteld op "PSK", of tls_accept bevat het "PSK"-bit
tls_psk string De voorgespreide sleutel, ten minste 32 hexadecimale cijfers.

Eigenschapsgedrag:
- alleen schrijven
- verplicht als tls_connect is ingesteld op "PSK", of tls_accept bevat het "PSK"-bit
active_available integer Beschikbaarheidsstatus van de actieve hostinterface.

Mogelijke waarden:
0 - status van de interface is onbekend;
1 - interface is beschikbaar;
2 - interface is niet beschikbaar.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen

Hostinventaris

Het hostinventarisobject heeft de volgende eigenschappen.

Elke eigenschap heeft een eigen uniek ID-nummer, dat wordt gebruikt om hostinventarisvelden te associëren met items.

ID Eigenschap Type Beschrijving Maximale lengte
4 alias string Alias. 128 tekens
11 asset_tag string Assettag. 64 tekens
28 chassis string Chassis. 64 tekens
23 contact string Contactpersoon. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
32 contract_number string Contractnummer. 64 tekens
47 date_hw_decomm string Datum van buitenwerkingstelling hardware. 64 tekens
46 date_hw_expiry string Vervaldatum hardware-onderhoud. 64 tekens
45 date_hw_install string Datum van installatie hardware. 64 tekens
44 date_hw_purchase string Aankoopdatum hardware. 64 tekens
34 deployment_status string Implementatiestatus. 64 tekens
14 hardware string Hardware. 255 tekens
15 hardware_full string Gedetailleerde hardware. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
39 host_netmask string Subnetmasker host. 39 tekens
38 host_networks string Hostnetwerken. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
40 host_router string Router host. 39 tekens
30 hw_arch string HW-architectuur. 32 tekens
33 installer_name string Naam van de installateur. 64 tekens
24 location string Locatie. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
25 location_lat string Breedtegraad locatie. 16 tekens
26 location_lon string Lengtegraad locatie. 16 tekens
12 macaddress_a string MAC-adres A. 64 tekens
13 macaddress_b string MAC-adres B. 64 tekens
29 model string Model. 64 tekens
3 name string Naam. 128 tekens
27 notes string Notities. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
41 oob_ip string OOB IP-adres. 39 tekens
42 oob_netmask string OOB subnetmasker host. 39 tekens
43 oob_router string OOB router. 39 tekens
5 os string Naam van het besturingssysteem. 128 tekens
6 os_full string Gedetailleerde naam van het besturingssysteem. 255 tekens
7 os_short string Korte naam van het besturingssysteem. 128 tekens
61 poc_1_cell string Mobiel nummer van primaire contactpersoon. 64 tekens
58 poc_1_email string Primaire e-mail. 128 tekens
57 poc_1_name string Naam van primaire contactpersoon. 128 tekens
63 poc_1_notes string Notities van primaire contactpersoon. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
59 poc_1_phone_a string Telefoon A van primaire contactpersoon. 64 tekens
60 poc_1_phone_b string Telefoon B van primaire contactpersoon. 64 tekens
62 poc_1_screen string Schermnaam van primaire contactpersoon. 64 tekens
68 poc_2_cell string Mobiel nummer van secundaire contactpersoon. 64 tekens
65 poc_2_email string Secundaire e-mail. 128 tekens
64 poc_2_name string Naam van secundaire contactpersoon. 128 tekens
70 poc_2_notes string Notities van secundaire contactpersoon. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
66 poc_2_phone_a string Telefoon A van secundaire contactpersoon. 64 tekens
67 poc_2_phone_b string Telefoon B van secundaire contactpersoon. 64 tekens
69 poc_2_screen string Schermnaam van secundaire contactpersoon. 64 tekens
8 serialno_a string Serienummer A. 64 tekens
9 serialno_b string Serienummer B. 64 tekens
48 site_address_a string Adres A van de locatie. 128 tekens
49 site_address_b string Adres B van de locatie. 128 tekens
50 site_address_c string Adres C van de locatie. 128 tekens
51 site_city string Plaats van de locatie. 128 tekens
53 site_country string Land van de locatie. 64 tekens
56 site_notes string Notities van de locatie. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
55 site_rack string Locatie van het rack van de locatie. 128 tekens
52 site_state string Staat van de locatie. 64 tekens
54 site_zip string Postcode van de locatie. 64 tekens
16 software string Software. 255 tekens
18 software_app_a string Toepassing A van de software. 64 tekens
19 software_app_b string Toepassing B van de software. 64 tekens
20 software_app_c string Toepassing C van de software. 64 tekens
21 software_app_d string Toepassing D van de software. 64 tekens
22 software_app_e string Toepassing E van de software. 64 tekens
17 software_full string Gedetailleerde software. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
10 tag string Tag. 64 tekens
1 type string Type. 64 tekens
2 type_full string Gedetailleerde type. 64 tekens
35 url_a string URL A. 255 tekens
36 url_b string URL B. 255 tekens
37 url_c string URL C. 255 tekens
31 vendor string Leverancier. 64 tekens

Hosttag

Het hosttagobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Naam van de hosttag.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
value string Waarde van de hosttag.
automatic integer Type hosttag.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) handmatig (tag aangemaakt door gebruiker);
1 - automatisch (tag aangemaakt door lagediscovery-niveau)