You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

hostgroup.propagate

Beschrijving

object hostgroup.propagate(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om rechten en tag-filters toe te passen op alle subgroepen van een hostgroep.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
groups object/array Te verspreiden hostgroepen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Gedrag van parameter:
- verplicht
permissions boolean Stel in op "true" om machtigingen te verspreiden.

Gedrag van parameter:
- verplicht indien tag_filters niet is ingesteld
tag_filters boolean Stel in op "true" om tagfilters te verspreiden.

Gedrag van parameter:
- verplicht indien permissions niet is ingesteld

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verspreide hostgroepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Machtigingen van hostgroep en tagfilters verspreiden naar de onderliggende groepen.

Verspreid machtigingen van hostgroep en tagfilters naar de onderliggende groepen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.propagate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "permissions": true,
        "tag_filters": true
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "6",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostGroup::propagate() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.