You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

templategroup.update

Beschrijving

object templategroup.update(object/array templateGroups)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande sjabloongroepen bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Eigenschappen van sjabloon groep die bijgewerkt moeten worden.

De eigenschap groupid moet gedefinieerd zijn voor elke sjabloon groep, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de opgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de bijgewerkte sjabloongroepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Hernoemen van een sjabloon groep

Hernoem een sjabloon groep naar "Templates/Databases"

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.update",
      "params": {
        "groupid": "7",
        "name": "Templates/Databases"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "7"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplateGroup::update() in ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.