You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Wiskundige functies

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

Wiskundige functies worden ondersteund met drijvende-kommawaarden en gehele getalwaarden, tenzij anders vermeld.

De functies worden vermeld zonder aanvullende informatie. Klik op de functie om de volledige details te bekijken.

Functie Beschrijving
abs De absolute waarde van een waarde.
acos De arccosinus van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen.
asin De arcsinus van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen.
atan De arctangens van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen.
atan2 De arctangens van de ordinaat (waarde) en abscis coördinaten gespecificeerd als een hoek, uitgedrukt in radialen.
avg De gemiddelde waarde van de gerefereerde itemwaarden.
cbrt De derdemachtswortel van een waarde.
ceil Rond de waarde af naar het dichtstbijzijnde grotere of gelijke gehele getal.
cos De cosinus van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.
cosh De hyperbolische cosinus van een waarde.
cot De cotangens van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.
degrees Converteert een waarde van radialen naar graden.
e Het getal van Euler (2.718281828459045).
exp Het getal van Euler tot de macht van een waarde.
expm1 Het getal van Euler tot de macht van een waarde min 1.
floor Rond de waarde af naar het dichtstbijzijnde kleinere of gelijke gehele getal.
log De natuurlijke logaritme.
log10 De decimale logaritme.
max De hoogste waarde van de gerefereerde itemwaarden.
min De laagste waarde van de gerefereerde itemwaarden.
mod De rest bij deling.
pi De constante Pi (3.14159265358979).
power De macht van een waarde.
radians Converteert een waarde van graden naar radialen.
rand Geeft een willekeurige gehele waarde terug.
round Rond de waarde af op decimalen.
signum Geeft '-1' terug als een waarde negatief is, '0' als een waarde nul is, '1' als een waarde positief is.
sin De sinus van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.
sinh De hyperbolische sinus van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.
sqrt De vierkantswortel van een waarde.
sum De som van de gerefereerde itemwaarden.
tan De tangens van een waarde.
truncate Rond de waarde af op decimalen.

Functiegegevens

Enkele algemene opmerkingen over functieparameters:

 • Functieparameters zijn gescheiden door een komma
 • Expressies worden geaccepteerd als parameters
 • Optionele functieparameters (of parameterdelen) worden aangegeven door < >
abs(waarde)

De absolute waarde van een waarde.
Ondersteunde waarde types: Float, Integer, String, Text, Log.
Voor strings retourneert: 0 - de waarden zijn gelijk; 1 - de waarden verschillen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Het absolute numerieke verschil zal worden berekend, zoals te zien is met de volgende inkomende voorbeeldwaarden ('vorige' en 'laatste' waarde = absolute verschil): '1' en '5' = 4; '3' en '1' = 2; '0' en '-2.5' = 2.5

Voorbeeld:

abs(last(/host/key))>10
acos(waarde)

De arccosinus van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

De waarde moet tussen -1 en 1 liggen. Bijvoorbeeld, de arccosinus van een waarde '0.5' zal '2.0943951' zijn.

Voorbeeld:

acos(last(/host/key))
asin(waarde)

De arcsinus van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

De waarde moet tussen -1 en 1 liggen. Bijvoorbeeld, de arcsinus van een waarde '0.5' zal '-0.523598776' zijn.

Voorbeeld:

asin(last(/host/key))
atan(value)

De arctangens van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde

De waarde moet tussen -1 en 1 liggen. Bijvoorbeeld, de arctangens van een waarde '1' zal '0.785398163' zijn.

Voorbeeld:

atan(last(/host/key))
atan2(waarde, abscissa)

De arctangens van de ordinaat (waarde) en abscissa coördinaten, uitgedrukt als een hoek in radialen.

Parameters:

 • waarde - de te controleren waarde;
 • abscissa - de waarde van de abscissa.

Bijvoorbeeld, de arctangens van de ordinaat en abscissa coördinaten van een waarde '1' zal '2.21429744' zijn.

Voorbeeld:

atan2(last(/host/key), 2)
avg(<waarde1>,<waarde2>,...)

De gemiddelde waarde van de gerefereerde itemwaarden.

Parameters:

 • waardeX - de waarde die wordt geretourneerd door een van de geschiedenisfuncties.

Voorbeeld:

avg(avg(/host/key), avg(/host2/key2))
cbrt(waarde)

De derdemachtswortel van een waarde.

Parameter:

 • waarde - de te controleren waarde

Bijvoorbeeld, de derdemachtswortel van '64' is '4', van '63' is '3.97905721'.

Voorbeeld:

cbrt(last(/host/key))
ceil(value)

Rond de waarde naar boven af naar het dichtstbijzijnde gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan de waarde.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, '2.4' wordt afgerond naar '3'. Zie ook floor().

Voorbeeld:

ceil(last(/host/sleutel))
cos(waarde)

De cosinus van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de cosinus van een waarde '1' is '0.54030230586'.

Voorbeeld:

cos(last(/host/key))
cosh(waarde)

De hyperbolische cosinus van een waarde. Geeft de waarde terug als een reëel getal, niet in wetenschappelijke notatie.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de hyperbolische cosinus van een waarde '1' is '1.54308063482'.

Voorbeeld:

cosh(last(/host/key))
cot(waarde)

De cotangens van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de cotangens van een waarde '1' is '0.54030230586'.

Voorbeeld:

cot(last(/host/key))
degrees(waarde)

Zet een waarde om van radialen naar graden.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, een waarde '1' die omgezet wordt naar graden wordt '57.2957795'.

Voorbeeld:

degrees(last(/host/key))
e

Het getal van Euler (2.718281828459045).

Voorbeeld:

e()
exp(waarde)

Het getal van Euler tot de macht van een waarde.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, het getal van Euler tot de macht van een waarde '2' is '7.38905609893065'.

Voorbeeld:

exp(last(/host/key))
expm1(waarde)

Het getal van Euler tot de macht van een waarde min 1.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, het getal van Euler tot de macht van een waarde '2' min 1 is '6.38905609893065'.

Voorbeeld:

expm1(last(/host/key))
floor(waarde)

Rond de waarde naar beneden af naar het dichtstbijzijnde gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan de waarde.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, '2.6' wordt afgerond naar '2'. Zie ook ceil().

Voorbeeld:

floor(last(/host/key))
log(waarde)

De natuurlijke logaritme.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de natuurlijke logaritme van een waarde '2' is '0.69314718055994529'.

Voorbeeld:

log(last(/host/key))
log10(waarde)

De decimale logaritme.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de decimale logaritme van een waarde '5' is '0.69897000433'.

Voorbeeld:

log10(last(/host/key))
max(<waarde1>,<waarde2>,...)

De hoogste waarde van de gerefereerde itemwaarden.

Parameter:

 • waardeX - de waarde teruggegeven door een van de geschiedenisfuncties.

Voorbeeld:

max(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
min(<waarde1>,<waarde2>,...)

De laagste waarde van de gerefereerde itemwaarden.

Parameter:

 • waardeX - de waarde teruggegeven door een van de geschiedenisfuncties.

Voorbeeld:

min(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
mod(waarde,noemer)

De rest bij deling.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren;
 • noemer - de deler.

Bijvoorbeeld, de rest bij deling van een waarde '5' met deler '2' is '1'.

Voorbeeld:

mod(last(/host/key),2)
pi

De constante Pi (3.14159265358979).

Voorbeeld:

pi()
power(waarde,machtswaarde)

De macht van een waarde.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren;
 • machtswaarde - de N-de macht om te gebruiken.

Bijvoorbeeld, de 3de macht van een waarde '2' is '8'.

Voorbeeld:

power(last(/host/key),3)
radians(waarde)

Zet een waarde om van graden naar radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, een waarde '1' die omgezet wordt naar radialen wordt '0.0174532925'.

Voorbeeld:

radians(last(/host/key))
rand

Geeft een willekeurige gehele waarde terug. Een pseudo-willekeurig gegenereerd getal met tijd als zaaier (voldoende voor wiskundige doeleinden, maar niet voor cryptografie).

Voorbeeld:

rand()
round(waarde,decimalen)

Rond de waarde af naar het opgegeven aantal decimalen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren;
 • decimalen - specificeer het aantal decimalen voor het afronden (0 is ook mogelijk).

Bijvoorbeeld, een waarde '2.5482' afgerond naar 2 decimalen wordt '2.55'.

Voorbeeld:

round(last(/host/key),2)
signum(waarde)

Geeft '-1' terug als een waarde negatief is, '0' als een waarde nul is, '1' als een waarde positief is.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren.

Voorbeeld:

signum(last(/host/key))
sin(waarde)

De sinus van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de sinus van een waarde '1' is '0.8414709848'.

Voorbeeld:

sin(last(/host/key))
sinh(waarde)

De hyperbolische sinus van een waarde, waarbij de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de hyperbolische sinus van een waarde '1' is '1.17520119364'.

Voorbeeld:

sinh(last(/host/key))
sqrt(waarde)

De vierkantswortel van een waarde.
Deze functie zal falen met een negatieve waarde.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de vierkantswortel van een waarde '3.5' is '1.87082869339'.

Voorbeeld:

sqrt(last(/host/key))
sum(<waarde1>,<waarde2>,...)

De som van de gerefereerde itemwaarden.

Parameter:

 • waardeX - de waarde teruggegeven door een van de geschiedenisfuncties.

Voorbeeld:

sum(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
tan(waarde)

De tangens van een waarde.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren

Bijvoorbeeld, de tangens van een waarde '1' is '1.55740772465'.

Voorbeeld:

tan(last(/host/key))
truncate(waarde,decimalen)

Truncate de waarde naar het opgegeven aantal decimalen.

Parameter:

 • waarde - de waarde om te controleren;
 • decimalen - specificeer het aantal decimalen voor het trunceren (0 is ook mogelijk).

Bijvoorbeeld, een waarde '2.5482' getruncate naar 2 decimalen wordt '2.54'.

Voorbeeld:

truncate(last(/host/key),2)

Zie alle ondersteunde functies.