You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

17 Upgrade van servicebewaking

Overzicht

In Zabbix 6.0 is de service monitoring functionaliteit aanzienlijk herwerkt (zie Wat is er nieuw in Zabbix 6.0.0 voor de lijst met wijzigingen).

Deze pagina beschrijft hoe services en SLA's, gedefinieerd in eerdere Zabbix-versies, worden gewijzigd tijdens een upgrade naar Zabbix 6.0 of nieuwer.

Diensten

In oudere Zabbix-versies hadden services twee soorten afhankelijkheden: zacht en hard. Na een upgrade worden alle afhankelijkheden gelijk.

Als een dienst "onderliggend" eerder via harde afhankelijkheid is gekoppeld aan "bovenliggend 1" en daarnaast "bovenliggend 2" via zachte afhankelijkheid, heeft de "onderliggende" na een upgrade twee ouderservices "bovenliggend 1" en "bovenliggend 2".

Op triggers gebaseerde mapping tussen problemen en services is vervangen door op tags gebaseerde mapping. In Zabbix 6.0 en nieuwer heeft het service configuratie formulier een nieuwe parameter Probleemtags, waarmee een of meerdere tagnaam en waardeparen kunnen worden opgegeven voor probleemafstemming. Triggers die aan een service zijn gekoppeld, krijgen een nieuwe tag ServiceLink : <trigger ID>:<trigger name> (tagwaarde wordt afgekapt tot 32 tekens). Gelinkte services krijgen ServiceLink probleemtag met dezelfde waarde.

Statusberekeningsregels

Het 'Statusberekeningsalgoritme' wordt geüpgraded met behulp van de volgende regels:

  • Niet berekenen → Stel status in op OK
  • Probleem, als ten minste één kind een probleem heeft → Meest kritieke van de kindservices
  • Probleem, als alle kinderen problemen hebben → Meest kritieke als alle kinderen problemen hebben

Als u bent overgestapt van Zabbix pre-6.0 naar Zabbix 6.0.0, 6.0.1 of 6.0.2, zie Bekende problemen voor de Zabbix 6.0-documentatie.

SLA's

Voorheen moesten SLA-doelen voor elke service afzonderlijk worden gedefinieerd. Sinds Zabbix 6.0 is SLA een aparte entiteit geworden, die informatie bevat over het serviceschema, de verwachte service niveau doelstelling (SLO) en uitvalperiodes om uit te sluiten van de berekening. Eenmaal geconfigureerd, kan een SLA aan meerdere services worden toegewezen via servicetags.

Tijdens een upgrade:

  • Identieke SLA's die voor elke service zijn gedefinieerd, worden gegroepeerd en er wordt één SLA per groep gemaakt.
  • Elke betrokken service krijgt een speciale tag SLA:<ID> en dezelfde tag wordt gespecificeerd in de parameter Servicetags van de bijbehorende SLA.
  • Tijd voor het maken van services, een nieuwe statistiek in SLA-rapporten, wordt ingesteld op 01/01/2000 00:00 voor bestaande services.