You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Handmatig sluiten van problemen

Overzicht

Terwijl over het algemeen probleemgebeurtenissen automatisch worden opgelost wanneer trigger status van 'Probleem' naar 'OK' gaat, kunnen er gevallen zijn waarin het moeilijk te bepalen is of een probleem is opgelost door middel van een trigger expressie. In dergelijke gevallen moet het probleem handmatig worden opgelost.

syslog kan bijvoorbeeld melden dat sommige kernel parameters moeten worden afgestemd voor optimale prestaties. In dit geval wordt het probleem gemeld aan Linux-beheerders. Zij repareren het en sluiten het probleem vervolgens handmatig af.

Problemen kunnen alleen handmatig worden gesloten voor triggers met de Allow manual sluiten optie ingeschakeld.

Wanneer een probleem "handmatig gesloten" is, genereert Zabbix een nieuwe interne taak voor Zabbix-server. Dan voert het taakbeheer-proces dit uit taak en genereert een OK-gebeurtenis, waardoor de probleem gebeurtenis wordt gesloten.

Een handmatig gesloten probleem betekent niet dat de onderliggende trigger dat ook doet en nooit meer in een 'probleem'-staat gaat. Zodra de trigger-expressie opnieuw geëvalueerd is, kan deze leiden tot een probleem:

  • Wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen voor een item dat is opgenomen in de trigger-expressie (houd er rekening mee dat de waarden die worden weggegooid door een beperkende voor verwerkings stap) worden niet als ontvangen beschouwd en veroorzaken geen trigger expressie herevaluatie);
  • Wanneer op tijd gebaseerde functies worden gebruikt in de uitdrukking. Compleet op tijd gebaseerde functielijst is te vinden op Triggers pagina.

Configuratie

Er zijn twee stappen nodig om een probleem handmatig te sluiten.

Triggerconfiguratie

Schakel in de triggerconfiguratie de optie Handmatig sluiten toestaan* in.

Probleem update venster

Als zich een probleem voordoet voor een trigger met de vlag Handmatig sluiten, kan je het probleemupdate pop-up venster van dat probleem openen en het probleem handmatig sluiten.

Om het probleem te sluiten, vinkt u de optie Probleem sluiten in het formulier aan en klik op Bijwerken.

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rood sterretje.

Het verzoek wordt verwerkt door de Zabbix-server. Normaal duurt het een paar seconden om het probleem te sluiten. Tijdens dat proces wordt CLOSING weergegeven in MonitoringProblemen als de status van het probleem.

Verificatie

Er kan worden geverifieerd dat een probleem handmatig is opgelost:

  • in evenement details, beschikbaar via MonitoringProblemen;
  • door de macro {EVENT.UPDATE.HISTORY} te gebruiken in meldingsberichten die deze informatie zal verstrekken.