You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Media types

Overzicht

Mediatypen worden geëxporteerd met alle gerelateerde objecten en objectrelaties.

If you have any more text to translate or need further assistance, feel free to ask!

Exporteren

Om mediatypen te exporteren, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar MeldingenMediatypen.
 2. Markeer de selectievakjes van de mediatypen die u wilt exporteren.
 3. Klik op Exporteren onderaan de lijst.

Afhankelijk van het geselecteerde formaat worden mediatypen geëxporteerd naar een lokaal bestand met een standaardnaam:

 • zabbix_export_mediatypes.yaml - bij YAML-export (standaardoptie voor export);
 • zabbix_export_mediatypes.xml - bij XML-export;
 • zabbix_export_mediatypes.json - bij JSON-export.

Importeren

Om mediatypen te importeren, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar MeldingenMediatypen.
 2. Klik rechtsboven op Importeren.
 3. Selecteer het importbestand.
 4. Markeer de vereiste opties in de importregels.
 5. Klik op Importeren.

Importregels:

Regel Omschrijving
Bestaande bijwerken Bestaande elementen worden bijgewerkt met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet bijgewerkt.
Nieuwe maken De import voegt nieuwe elementen toe met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet toegevoegd.

Een succes- of foutbericht van de import wordt weergegeven in de frontend.

Exporteerformaat

Exporteer naar YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     media_types:
      -
       name: Pushover
       type: WEBHOOK
       parameters:
        - name: endpoint
         value: 'https://api.pushover.net/1/messages.json'
        - name: eventid
         value: '{EVENT.ID}'
        - name: event_nseverity
         value: '{EVENT.NSEVERITY}'
        - name: event_source
         value: '{EVENT.SOURCE}'
        - name: event_value
         value: '{EVENT.VALUE}'
        - name: expire
         value: '1200'
        - name: message
         value: '{ALERT.MESSAGE}'
        - name: priority_average
         value: '0'
        - name: priority_default
         value: '0'
        - name: priority_disaster
         value: '0'
        - name: priority_high
         value: '0'
        - name: priority_information
         value: '0'
        - name: priority_not_classified
         value: '0'
        - name: priority_warning
         value: '0'
        - name: retry
         value: '60'
        - name: title
         value: '{ALERT.SUBJECT}'
        - name: token
         value: '<PUSHOVER TOKEN HERE>'
        - name: triggerid
         value: '{TRIGGER.ID}'
        - name: url
         value: '{$ZABBIX.URL}'
        - name: url_title
         value: Zabbix
        - name: user
         value: '{ALERT.SENDTO}'
       max_sessions: '0'
       script: |
        try {
          var params = JSON.parse(value),
            request = new HttpRequest(),
            data,
            response,
            severities = [
              {name: 'not_classified', color: '#97AAB3'},
              {name: 'information', color: '#7499FF'},
              {name: 'warning', color: '#FFC859'},
              {name: 'average', color: '#FFA059'},
              {name: 'high', color: '#E97659'},
              {name: 'disaster', color: '#E45959'},
              {name: 'resolved', color: '#009900'},
              {name: 'default', color: '#000000'}
            ],
            priority;
        
          if (typeof params.HTTPProxy === 'string' && params.HTTPProxy.trim() !== '') {
            request.setProxy(params.HTTPProxy);
          }
        
          if ([0, 1, 2, 3].indexOf(parseInt(params.event_source)) === -1) {
            throw 'Incorrect "event_source" parameter given: "' + params.event_source + '".\nMust be 0-3.';
          }
        
          if (params.event_value !== '0' && params.event_value !== '1'
            && (params.event_source === '0' || params.event_source === '3')) {
            throw 'Incorrect "event_value" parameter given: ' + params.event_value + '\nMust be 0 or 1.';
          }
        
          if ([0, 1, 2, 3, 4, 5].indexOf(parseInt(params.event_nseverity)) === -1) {
            params.event_nseverity = '7';
          }
        
          if (params.event_value === '0') {
            params.event_nseverity = '6';
          }
        
          priority = params['priority_' + severities[params.event_nseverity].name] || params.priority_default;
        
          if (isNaN(priority) || priority < -2 || priority > 2) {
            throw '"priority" should be -2..2';
          }
        
          if (params.event_source === '0' && isNaN(params.triggerid)) {
            throw 'field "triggerid" is not a number';
          }
        
          if (isNaN(params.eventid)) {
            throw 'field "eventid" is not a number';
          }
        
          if (typeof params.message !== 'string' || params.message.trim() === '') {
            throw 'field "message" cannot be empty';
          }
        
          data = {
            token: params.token,
            user: params.user,
            title: params.title,
            message: params.message,
            url: (params.event_source === '0') 
              ? params.url + '/tr_events.php?triggerid=' + params.triggerid + '&eventid=' + params.eventid
              : params.url,
            url_title: params.url_title,
            priority: priority
          };
        
          if (priority == 2) {
            if (isNaN(params.retry) || params.retry < 30) {
              throw 'field "retry" should be a number with value of at least 30 if "priority" is set to 2';
            }
        
            if (isNaN(params.expire) || params.expire > 10800) {
              throw 'field "expire" should be a number with value of at most 10800 if "priority" is set to 2';
            }
        
            data.retry = params.retry;
            data.expire = params.expire;
          }
        
          data = JSON.stringify(data);
          Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Sending request: ' + params.endpoint + '\n' + data);
        
          request.addHeader('Content-Type: application/json');
          response = request.post(params.endpoint, data);
        
          Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Received response with status code ' + request.getStatus() + '\n' + response);
        
          if (response !== null) {
            try {
              response = JSON.parse(response);
            }
            catch (error) {
              Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Failed to parse response received from Pushover');
              response = null;
            }
          }
        
          if (request.getStatus() != 200 || response === null || typeof response !== 'object' || response.status !== 1) {
            if (response !== null && typeof response === 'object' && typeof response.errors === 'object'
                && typeof response.errors[0] === 'string') {
              throw response.errors[0];
            }
            else {
              throw 'Unknown error. Check debug log for more information.';
            }
          }
        
          return 'OK';
        }
        catch (error) {
          Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Pushover notification failed: ' + error);
          throw 'Pushover notification failed: ' + error;
        }
       description: |
        Please refer to setup guide here: https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/media/pushover
        
        Set token parameter with to your Pushover application key.
        When assigning Pushover media to the Zabbix user - add user key into send to field.
       message_templates:
        - event_source: TRIGGERS
         operation_mode: PROBLEM
         subject: 'Problem: {EVENT.NAME}'
         message: |
          Problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.DATE}
          Problem name: {EVENT.NAME}
          Host: {HOST.NAME}
          Severity: {EVENT.SEVERITY}
          Operational data: {EVENT.OPDATA}
          Original problem ID: {EVENT.ID}
          {TRIGGER.URL}
        - event_source: TRIGGERS
         operation_mode: RECOVERY
         subject: 'Resolved in {EVENT.DURATION}: {EVENT.NAME}'
         message: |
          Problem has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on {EVENT.RECOVERY.DATE}
          Problem name: {EVENT.NAME}
          Problem duration: {EVENT.DURATION}
          Host: {HOST.NAME}
          Severity: {EVENT.SEVERITY}
          Original problem ID: {EVENT.ID}
          {TRIGGER.URL}
        - event_source: TRIGGERS
         operation_mode: UPDATE
         subject: 'Updated problem in {EVENT.AGE}: {EVENT.NAME}'
         message: |
          {USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}.
          {EVENT.UPDATE.MESSAGE}
          
          Current problem status is {EVENT.STATUS}, age is {EVENT.AGE}, acknowledged: {EVENT.ACK.STATUS}.
        - event_source: DISCOVERY
         operation_mode: PROBLEM
         subject: 'Discovery: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}'
         message: |
          Discovery rule: {DISCOVERY.RULE.NAME}
          
          Device IP: {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}
          Device DNS: {DISCOVERY.DEVICE.DNS}
          Device status: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS}
          Device uptime: {DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}
          
          Device service name: {DISCOVERY.SERVICE.NAME}
          Device service port: {DISCOVERY.SERVICE.PORT}
          Device service status: {DISCOVERY.SERVICE.STATUS}
          Device service uptime: {DISCOVERY.SERVICE.UPTIME}
        - event_source: AUTOREGISTRATION
         operation_mode: PROBLEM
         subject: 'Autoregistration: {HOST.HOST}'
         message: |
          Host name: {HOST.HOST}
          Host IP: {HOST.IP}
          Agent port: {HOST.PORT}

Hier zijn de tags en eigenschappen die worden gebruikt in het Zabbix XML-exportformaat voor media-types:

 • media_types: Het root-element voor media-types.
  • name: De naam van de media-type.
  • type: Het type transport dat wordt gebruikt door de media-type (bijv. EMAIL, SMS, SCRIPT, WEBHOOK).
  • status: Of de media-type is ingeschakeld (0 - ENABLED, 1 - DISABLED).
  • max_sessions: Het maximum aantal gelijktijdig verwerkte waarschuwingen (voor SMS, 1 - onbeperkt, voor andere media-types, 0-100).
  • attempts: Het maximale aantal pogingen om een waarschuwing te verzenden (standaard: 3).
  • attempt_interval: Het interval tussen herhaalde pogingen (standaard: 10s).
  • description: De beschrijving van de media-type.
 • message_templates: Het root-element voor berichtsjablonen van de media-type.
  • event_source: De bron van het evenement (0 - TRIGGERS, 1 - DISCOVERY, 2 - AUTOREGISTRATION, 3 - INTERNAL, 4 - SERVICE).
  • operation_mode: De bedrijfsmodus (0 - PROBLEM, 1 - RECOVERY, 2 - UPDATE).
  • subject: Het onderwerp van het bericht.
  • message: De inhoud van het bericht.

Voor specifieke media-types zijn er extra eigenschappen:

 • Voor het e-mailmedia-type:
  • smtp_server: SMTP-servernaam.
  • smtp_port: Poort van de SMTP-server (standaard: 25).
  • smtp_helo: SMTP helo.
  • smtp_email: Het e-mailadres van waaruit meldingen worden verzonden.
  • smtp_security: Het beveiligingsniveau voor de SMTP-verbinding (0 - NONE, 1 - STARTTLS, 2 - SSL_OR_TLS).
  • smtp_verify_host: SSL controleer de host voor SMTP (0 - NO, 1 - YES).
  • smtp_verify_peer: SSL controleer de peer voor SMTP (0 - NO, 1 - YES).
  • smtp_authentication: De authenticatiemethode voor SMTP (0 - NONE, 1 - PASSWORD).
  • username: De gebruikersnaam voor authenticatie.
  • password: Het wachtwoord voor authenticatie.
  • content_type: Het berichtformaat (0 - TEXT, 1 - HTML, standaard: HTML).
 • Voor het SMS-media-type:
  • gsm_modem: De naam van het seriële apparaat van de GSM-modem.
 • Voor het script-media-type:
  • script_name: De naam van het script.
 • Voor het webhook-media-type:
  • script: Het script.
  • timeout: Time-outinterval voor HTTP-verzoeken in het JavaScript-script (standaard: 30s).
  • process_tags: Of geretourneerde tags moeten worden verwerkt (0 - NO, 1 - YES).
  • show_event_menu: Of er een invoer in het evenementmenu aanwezig is (0 - NO, 1 - YES).
  • event_menu_url: URL van de invoer in het evenementmenu. Ondersteunt {EVENT.TAGS.*} macro's.
  • event_menu_name: Naam van de invoer in het evenementmenu. Ondersteunt {EVENT.TAGS.*} macro's.

Daarnaast zijn er enkele tags zoals parameters die specifiek zijn voor bepaalde media-types en worden gebruikt om extra configuratiegegevens op te slaan, afhankelijk van het media-type.

Je kunt deze tags en eigenschappen gebruiken om media-types te exporteren en importeren in Zabbix.

Email

The following additional elements are exported only for the Email media type.

Element Type Description
provider string Email provider.
smtp_server string SMTP server.
smtp_port integer SMTP server port to connect to.
Default: 25.
smtp_helo string SMTP helo.
smtp_email string Email address from which notifications will be sent.
smtp_security string SMTP connection security level to use.
Possible values:1 NONE (0, default), STARTTLS (1), SSL_OR_TLS (2).
smtp_verify_host string SSL verify host for SMTP.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
smtp_verify_peer string SSL verify peer for SMTP.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
smtp_authentication string SMTP authentication method to use.
Possible values:1 NONE (0, default), PASSWORD (1).
username string Username.
password string Authentication password.
content_type string Message format.
Possible values:1 TEXT (0), HTML (1, default).

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

SMS

The following additional elements are exported only for the SMS media type.

Element Type Description
gsm_modem string (required) Serial device name of the GSM modem.

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

Script

The following additional elements are exported only for the Script media type.

Element Type Description
script name string (required) Script name.
parameters Root element for script parameters.
sortorder string (required) Order of the script parameters passed to the script as command-line arguments.
value string Script parameter value.

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

Webhook

The following additional elements are exported only for the Webhook media type.

Element Type Description
script string Script.
timeout string Javascript script HTTP request timeout interval.
Possible values:1 1-60s (default: 30s).
process_tags string Whether to process returned tags.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
show_event_menu string Indicates the presence of an entry in the event menu if the {EVENT.TAGS.*} macro was successfully resolved in event_menu_url and event_menu_name fields.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
event_menu_url string URL of the event menu entry. Supports {EVENT.TAGS.*} macro.
event_menu_name string Name of the event menu entry. Supports {EVENT.TAGS.*} macro.
parameters Root element for webhook media type parameters.
name string (required) Webhook parameter name.
value string Webhook parameter value.

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

Voetnoten

1 Voor tekenreekswaarden wordt alleen de tekenreeks geëxporteerd (bijv. "EMAIL") zonder de nummering die in deze tabel wordt gebruikt. De nummers voor bereikwaarden (die overeenkomen met de API-waarden) in deze tabel worden alleen gebruikt voor ordening.