This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

10 Grafiek-prototype

Overzicht

In de grafiek-prototype-widget kunt u een raster van grafieken weergeven die zijn gemaakt vanuit een grafiek-prototype of een item-prototype door middel van low-level discovery.

Om te configureren, selecteert u Grafiekprototype als widgettype:

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Bron Selecteer de bron: ofwel een Grafiekprototype of een Eenvoudig grafiekprototype.
Grafiekprototype Selecteer een grafiekprototype om ontdekte grafieken van het grafiekprototype weer te geven.
Deze optie is beschikbaar als 'Grafiekprototype' is geselecteerd als bron.
Itemprototype Selecteer een itemprototype om eenvoudige grafieken weer te geven op basis van ontdekte items van een itemprototype.
Deze optie is beschikbaar als 'Eenvoudig grafiekprototype' is geselecteerd als bron.
Toon legenda Schakel dit selectievakje in om de legenda op de grafieken weer te geven (standaard ingeschakeld).
Schakel hostselectie in Stel grafieken in om verschillende gegevens weer te geven, afhankelijk van de geselecteerde host.
Kolommen Voer het aantal kolommen van grafieken in dat binnen een grafiekprototype-widget moet worden weergegeven.
Rijen Voer het aantal rijen van grafieken in dat binnen een grafiekprototype-widget moet worden weergegeven.

Hoewel de instellingen voor Kolommen en Rijen meer dan één grafiek in de widget mogelijk maken, kunnen er nog steeds meer ontdekte grafieken zijn dan er kolommen/rijen in de widget zijn. In dat geval wordt er paginering beschikbaar in de widget en een uitschuifbare kop maakt het mogelijk om tussen pagina's te schakelen met behulp van de linker- en rechterpijlen.