This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Audit logboek

Overzicht

In de sectie Rapporten → Auditlogboek kunnen gebruikers records bekijken van wijzigingen die zijn aangebracht in de frontend.

Auditlogboekregistratie moet zijn ingeschakeld in de instellingen van de administratie om auditrecords weer te geven. Als logging is uitgeschakeld, wordt de geschiedenis van frontend-wijzigingen niet geregistreerd in de database en kunnen auditrecords niet worden bekeken.

Het auditlogboek toont de volgende gegevens:

Kolom Beschrijving
Tijd Tijdstempel van het auditrecord.
Gebruiker Gebruiker die de activiteit heeft uitgevoerd.
IP IP van waaruit de activiteit is gestart.
Bron Type van de betrokken bron (host, hostgroep, enz.).
Actie Activiteitstype: Aanmelden, Afmelden, Toegevoegd, Bijgewerkt, Verwijderd, Ingeschakeld, of Uitgeschakeld.
ID ID van de betrokken bron. Door te klikken op de hyperlink worden auditlogboekgegevens gefilterd op basis van dit bron-ID.
Recordset-ID Gedeeld ID voor alle auditlogboekgegevens die zijn gemaakt als gevolg van dezelfde frontend-operatie. Bijvoorbeeld, bij het koppelen van een sjabloon aan een host wordt voor elk geërfd sjabloononderdeel (item, trigger, enz.) een afzonderlijke auditlogboekregistratie gemaakt - al deze registraties hebben dezelfde Recordset-ID.
Door te klikken op de hyperlink worden auditlogboekgegevens gefilterd op basis van deze Recordset-ID.
Details Beschrijving van de bron en gedetailleerde informatie over de uitgevoerde activiteit. Als een record meer dan twee rijen bevat, wordt er een extra koppeling Details weergegeven. Klik op deze koppeling om de volledige lijst met wijzigingen te bekijken.

Gebruik van filter

De filter bevindt zich onder de Auditlogboek balk. Deze kan worden geopend en samengevouwen door te klikken op het Filter tabblad in de rechterbovenhoek.

Je kunt de filter gebruiken om de gegevens te verfijnen op basis van gebruiker, beïnvloede bron, bron-ID en frontend-operatie (Recordset-ID). In de filter kunnen een of meer acties (bijv. toevoegen, bijwerken, verwijderen, enz.) voor de bron worden geselecteerd.

Voor betere zoekprestaties worden alle gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

Tijdsperiode selector

De tijdsperiode selector maakt het mogelijk om vaak gebruikte perioden te selecteren met één muisklik. De tijdsperiode selector kan worden geopend door te klikken op het tijdsperiode tabblad naast de filter.