You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

zabbix_proxy

Secció: Comandes de manteniment (8)
Actualitzat: 4 de Setembre de 2020
Índex Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_proxy - Zabbix proxy daemon  

SINOPSI

zabbix_proxy [-c config-file]
zabbix_proxy [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_agent2 [-c config-file] -T
zabbix_proxy -h
zabbix_proxy -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_proxy és un dimoni que recull dades de monitoratge dels dispositius i els envia cap al servidor de Zabbix.  

OPCIONS

-c, --config config-file
Usa un arxiu de configuració config-file alternatiu, enlloc del que hi ha per defecte.

-f, --foreground
Fa anar el servei de Zabbix proxy en primer pla.

-R, --runtime-control runtime-option
Executa funcions administratives segons les runtime-option.

 

Opcions de control del runtime

config_cache_reload
REcarrega la cau de configuració. La comanda és ignorada si la cau es fos carregant en aquest moment. El proxy de Zabbix actiu es connectarà al servidor de Zabbix i demanarà les dades de configuració. L'arxiu de configuració per defecte (excepte si especifiquem l'opció -c) s'usarà per a trobar l'arxiu PID i el senyal s'enviarà al procés llistat a l'arxiu PID.

snmp_cache_reload
Recarrega la cau SNMP.

housekeeper_execute
Fa córrer el housekeeper. La comanda s'ignorarà si el housekeeper ja és corrent.

diaginfo[=section]
Afegeix al registre les informacions de diagnòstic intern de la secció especificada. La secció pot ésser historycache, preprocessing. Per defecte, totes les sessions són enregistrades.

log_level_increase[=target]
Puja el nivell de detall del registre; i afecta a tots els processos (si no s'especifica el destinatari).

log_level_decrease[=target]
Baixa el nivell de detall del registre; afecta a tots els processos (si no s'especifica el destinatari).

 

Fite de control del nivell de registre

process-type
Tots els processos del tipus especificat (configuration syncer, data sender, discoverer, history syncer, housekeeper, agent poller, http agent poller, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, poller, self-monitoring, snmp trapper, task manager, trapper, unreachable poller, vmware collector)

process-type,N
Tipus i nombre de procés (p.e., poller,3)

pid
Identificador del procés; fins a 65535. Per a valors superiors, especificar el destí com a "tipus de procés,N"

-T, --test-config Validar l'arxiu de configuració i sortir.

-h, --help
Mostrar aqueseta ajuda i sortir.

-V, --version
Mostrar la informació de versió i sortir.

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_proxy.conf
Lloc per defecte de l'arxiu de configuració del proxy de Zabbix (si no és pas modificat durant la compilació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_sender(1), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document fou creat per man2html, fent ús de les pàgines del manual.
Hora: 16:12:22 GMT, 4 de Setembre de 2020