You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Configuració d'una plantilla

Vista general

La configuració d'una plantilla requereix primer crear una plantilla definint la seva configuració general i després afegir entitats (elements, triggers, gràfics, etc.).

Crear una plantilla

Per crear una plantilla, feu el següent:

 1. Aneu a Recull de dades Plantilles
 2. Feu clic a Crear plantilla
 3. Editeu els atributs de la plantilla

La pestanya Plantilla conté atributs generals de plantilla.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Atributs de la plantilla:

Paràmetre Descripció
Nom de la plantilla Nom únic de la plantilla.
Es permet l'alfabet alfanumèric, els espais, els punts, els guions i els guions baixos. Tanmateix, no es permeten els espais inicials i posteriors.
Nom visible Si establiu aquest nom, serà el visible a les llistes, mapes, etc.
Plantilles Enllaça una o més plantilles heretades a aquesta plantilla. Totes les entitats (elements, triggers, gràfics, etc.) s'heretaran de les plantilles enllaçades.
Per enllaçar una plantilla nova, comenceu a escriure el nom de la plantilla al camp Plantilles. Apareixerà un reguitzell de plantilles coincidents; desplaça't cap avall per triar. Alternativament, podeu fer clic a Triar al costat del camp Plantilles; després, primer trieu el grup d'equip fent clic a Triar al costat del camp Grups d'equips; marqueu la casella de selecció davant d'una o diverses plantilles de la llista que es mostra tot seguit; feu clic a Triar. Les plantilles triades al camp Plantilles s'enllaçaran a l'equip quan es desi o s'actualitzi el formulari de configuració de l'equip.
Per desenllaçar una plantilla, empreu una de les dues opcions del bloc Plantilles. :
Desenllaça - desenllaça la plantilla, però conserva els seus elements, triggers i gràfics
Desenllaça i esborra: desenllaça la plantilla i esborra tots els seus elements, triggers i gràfics
Grups de plantilles Equips/grups de plantilles als quals pertany la plantilla.
Descripció Introduïu la descripció de la plantilla.
Proveïdor i versió Proveïdor i versió de la plantilla; només es mostra quan s'actualitzen les plantilles existents (plantilles fora de la caixa proporcionades per Zabbix, plantilles importades o plantilles modificades mitjançant Template API) si la configuració de la plantilla conté aquesta informació.
No es pot modificar a l'interfície de Zabbix.
Per a les plantilles noves, la versió es mostra de la següent manera: versió principal de Zabbix, delimitador ("-"), nombre de revisió (augmentat amb cada versió nova de la plantilla i restabliment amb cada versió principal de Zabbix). Per exemple, 6.4-0, 6.4-5, 7.0-0, 7.0-3.

La pestanya Etiquetes us permet definir [etiquetes] a nivell de plantilla (/manual/config/tagging). Tots els problemes dels equips vinculats a aquesta plantilla s'etiquetaran amb els valors introduïts aquí.

Les macros d'usuari i les macros {INVENTORY.*}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {HOST.PORT} i {HOST.ID} són compatibles amb les etiquetes.

La pestanya Macros us permet definir les macros d'usuari a nivell de plantilla com a parelles nom-valor. Tingueu en compte que els valors de macro es poden mantindre com a text sense format, text secret o secret de Vault. També s'admet afegir una descripció.

També podeu veure aquí macros de plantilles enllaçades i macros globals si trieu l'opció Macros heretades i de plantilla. Aquí és on es mostren totes les macros d'usuari definides per a la plantilla amb el valor al qual es resolen, així com el seu origen.

Per comoditat, es proporcionen enllaços a les plantilles respectives i la configuració global de macros. També és possible editar una plantilla heretada/macro global a nivell de plantilla, creant una còpia de la macro a la plantilla.

La pestanya Mapatge de valors permet configurar una representació amigable per a les persones de les dades d'elements al mapatge de valors.

Botons:

Afegir la plantilla. La plantilla afegida hauria d'aparèixer a la llista.
Actualitzar les propietats d'una plantilla existent.
Crear una altra plantilla basada en les propietats de la plantilla actual, incloses les entitats (elements, triggers, etc) heretades de plantilles enllaçades.
Crear una altra plantilla basada en les propietats de la plantilla actual, incloses les entitats (elements, triggers, etc.) tant heretades de plantilles enllaçades com directament adjuntes a la plantilla actual.
Suprimir la plantilla; les entitats de la plantilla (elements, triggers, etc.) romanen amb els equips enllaçats.
Suprimir la plantilla i totes les seves entitats dels equips enllaçats.
Cancel·lar l'edició de les propietats de la plantilla.

Afegir elements, triggers i gràfics

Primer s'han d'afegir elements a una plantilla. No es poden afegir triggers ni gràfics sense l'element corresponent.

Hi ha dues maneres d'afegir elements a la plantilla:

 1. Per crear nous elements, seguiu les instruccions de Crear un element.

 2. Per afegir elements a la plantilla, seguiu aquestes passes:

 • Aneu a Configuració → Equips (o Plantilles)
 • Feu clic a Elements a la filera d'equip/model requerida
 • Marqueu les caselles dels elements que voleu afegir a la plantilla
 • Feu clic a Copiar sota la llista d'elements
 • Trieu el model (o grup de models) en què s'han de copiar els elements i feu clic a Copiar

Tots els elements triats s'han de copiar al model.

L'addició de triggers i gràfics es fa de la mateixa manera (a partir de la llista de triggers i gràfics respectivament), de nou tenint en compte que només es poden afegir si primer s'afegeixen els elements necessaris.

Afegint taulers

Per afegir taulers a una plantilla a Recollida de dadesPlantilles, seguiu aquestes passes:

 1. Feu clic a Taulers de control a la filera de la plantilla.
 2. Configureu un tauler seguint les directrius de la configuració de taulers.

Els ginys que es poden incloure en una plantilla de tauler són: Rellotge, Gràfic clàssic, prototip de gràfic, valor d'element, text sense format, URL.

Per obtindre més informació sobre com accedir als taulers de control de l'equip creats a partir de plantilles de taulers, consulteu tauler de control de l'equip.

Configuració de les regles de descoberta de baix nivell

Veieu la secció de descoberta de baix nivell del manual.

Afegir escenaris Web

Per afegir escenaris web a una plantilla a Recollida de dadesPlantilles, feu el següent:

 1. Feu clic a Web a la filera de la plantilla.
 2. Configureu un escenari web seguint el mètode habitual de configuració d'escenaris web.

Crear un grup de plantilles

Només els usuaris superadministradors poden crear grups de plantilles.

Per crear un grup de plantilles a la interfície de Zabbix, feu el següent:

 1. Aneu a: Recollida de dades → Grups de plantilles.
 2. Feu clic a Crea un grup de plantilles a la cantonada superior dreta de la pantalla.
 3. Introduïu el nom del grup al formulari.

Per crear un grup de plantilles niuat, empreu el separador de barra inclinada '/', per exemple Linux servers/Databases/MySQL'. Podeu crear aquest grup encara que no existeixi cap dels dos grups de plantilles principals (Linux servers/Databases/`). En aquest cas, la creació d'aquests grups de plantilles pare depèn de l'usuari; no es crearan automàticament.
Les barres inclinades inicials i posteriors no es permeten diverses barres inclinades seguides. L'escapament de "/" no és compatible.

Un cop creat el grup, podeu fer clic al nom del grup a la llista per editar el nom del grup, clonar el grup o establir una opció addicional:

Aplica permisos a tots els subgrups - marqueu aquesta casella de selecció i feu clic a Actualitzar per aplicar el mateix nivell de permisos a tots els grups de plantilles heretades. Per als grups d'usuaris que poden haver tingut diferents permisos assignats a grups de plantilles heretades, el nivell de permís del grup de plantilles pare s'aplicarà als grups heretats. Aquesta és una opció única que no es desa a la base de dades.

Permisos per a grups de plantilles heretades:

 • Quan es crea un grup de plantilles fill a un grup de plantilles principal existent, els permisos de grup d'usuaris per al fill s'hereten del pare (per exemple, quan es crea Bases de dades/MySQL si les Bases de dades ja existeixen).
 • Quan es crea un grup de plantilles pare a un grup de plantilles fill existent, no s'estableixen permisos per al pare (per exemple, quan es crea Bases de dades si Bases de dades/MySQL ja existeix).