Sidebar

pl:manual:acknowledges:acknowledges
Ta pusta strona nie będzie wyświetlana w menu, jest niezbędna do tego, by artykuł był widziany jako folder. Jeżeli nazwa strony jest zgodna z nazwą strony nadrzędnej, nie będzie wyświetlana.