You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Proxys

Vista general

A la secció Administració → Proxys, els proxys per a monitoratge distribuït es poden configurar a la interfície Zabbix.

Proxys

Es mostra una llista dels proxys existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del proxy. En fer clic al nom del proxy s'obre el formulari de configuració del proxy.
Mode Es mostra el mode proxy - Actiu o Passiu.
Xifrat Es mostra l'estat de xifrat de les connexions del proxy:
Cap - sense xifrat
PSK - empra una clau prèviament compartida
Cert - emprar un certificat
Version Versió del proxy (tres dígits). Si el proxy és desactualitzat o obsolet, el nombre de versió es veurà en vermell i s'hi veurà una icona d'estat informativa (en vermell). Passeu per la icona per obtindre més detalls.
Darrera visita (edat) Es mostra l'hora en què el servidor va veure per darrer cop el proxy.
Nombre d'equips Es mostra el nombre d'equips habilitats assignats al proxy.
Nombre d'elements Es mostra el nombre d'elements activats als equips habilitats assignats al proxy.
Rendiment requerit (vps) Es mostra el rendiment del proxy necessari (el nombre de valors que s'han de recollir per segon).
Equips S'enumeren tots els equips monitorats pel proxy. Si feu clic al nom de l'equip, s'obre el formulari de configuració de l'equip.

Per configurar un proxy nou, feu clic al botó Crear un proxy a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Refrescar configuració - refresaca la configuració dels proxys;
  • Habilita els equips - canvieu l'estat dels equips monitorats pel proxy a Monitorat;
  • Desactiva els equips - canvia l'estat dels equips monitorats pel proxy a No monitorat;
  • Esborrar - esborra proxys.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels proxys respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només els proxys que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de proxys. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els proxys per nom, estat i versió. Veieu que l'opció de filtre Desactualitzat mostra tant els proxys desactualitzats (parcialment no suportats) com els no suportats.