You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Top 100 de triggers

Vista general

A Informes → Els 100 principals triggers podeu veure els triggers que han canviat d'estat amb més freqüència durant el període d'avaluació, ordenats pel nombre de canvis d'estat.

Tant les entrades de la columna d'equip com del trigger són enllaços que ofereixen algunes opcions útils:

  • per a l'equip: fent clic al nom de l'equip apareixerà el menú de l'equip
  • per al trigger: fent clic al nom del trigger apareixen enllaços als darrers esdeveniments, el formulari de configuració del trigger i un gràfic senzill

Usant el filtre

Podeu emprar el filtre per veure triggers per grup d'equip, equip o gravetat del trigger. L'especificació d'un grup d'equip pare selecciona implícitament tots els grups d'equip heretats. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

El filtre es troba a sota de la barra 100 triggers més ocupats. Es pot obrir i replegar fent clic a la pestanya Filtre de l'esquerra.

Selector de període de temps

El selector de període de temps permet seleccionar períodes sovint necessaris amb un clic del ratolí. El selector de període de temps es pot obrir fent clic a la pestanya de període de temps al costat del filtre.