You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Proxies

Overzicht

In de sectie Beheer → Proxies kunnen proxy's voor gedistribueerde monitoring worden geconfigureerd in de Zabbix-frontend.

Proxy's

Een lijst van bestaande proxy's met hun details wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de proxy. Door op de naam van de proxy te klikken, wordt het configuratieformulier van de proxy geopend.
Modus Proxymodus wordt weergegeven - Actief of Passief.
Versleuteling Versleutelingsstatus voor verbindingen vanaf de proxy wordt weergegeven:
Geen - geen versleuteling;
PSK - met behulp van een vooraf gedeelde sleutel;
Cert - met behulp van een certificaat.
Versie Proxyversie (driecijferig versienummer). Als de proxy verouderd of niet-ondersteund is, wordt het versienummer gemarkeerd (rood) en wordt er een informatiestatuspictogram (geel of rood) weergegeven. Beweeg de muis over het pictogram voor meer details.
Laatst gezien (leeftijd) De tijd waarop de proxy voor het laatst is gezien door de server wordt weergegeven.
Aantal hosts Het aantal ingeschakelde hosts toegewezen aan de proxy wordt weergegeven.
Aantal items Het aantal ingeschakelde items op ingeschakelde hosts toegewezen aan de proxy wordt weergegeven.
Vereiste vps De vereiste prestaties van de proxy worden weergegeven (het aantal waarden dat per seconde moet worden verzameld).
Hosts Alle hosts die worden bewaakt door de proxy worden vermeld. Door op de naam van de host te klikken, wordt het hostconfiguratieformulier geopend.

Om een nieuwe proxy te configureren, klikt u op de knop Proxy maken in de rechterbovenhoek.

Massabewerkingsmogelijkheden

Onder de lijst staan enkele massabewerkingsmogelijkheden:

  • Configuratie vernieuwen - vernieuw de configuratie van de proxy's;
  • Hosts inschakelen - wijzig de status van hosts die worden bewaakt door de proxy naar Gemonitord;
  • Hosts uitschakelen - wijzig de status van hosts die worden bewaakt door de proxy naar Niet gemonitord;
  • Verwijderen - verwijder de proxy's.

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de betreffende proxy's en klikt u vervolgens op de vereiste knop.

Gebruik van filter

U kunt de filter gebruiken om alleen de proxy's weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties worden gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met proxy's. Als u erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarin u proxy's kunt filteren op naam, modus en versie. Merk op dat de filteroptie Verouderd zowel verouderde (gedeeltelijk ondersteunde) als niet-ondersteunde proxy's weergeeft.