Table of Contents

Icon map

Ta klasa jest przeznaczona do pracy z mapami ikon.

Odniesienia do obiektów:

Dostępne metody: