2 Konfiguracja z pakietów RHEL

Przegląd

Jeśli zainstalowano z pakietów RHEL, poniższe informacje pomogą Ci skonfigurować Zabbix Java Gateway.

#### Konfigurowanie i uruchamianie Java Gateway

Konfigurację parametrów Zabbix Java gateway można dostosować w pliku:

/etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konfigurację parameterów Zabbix Java gateway.

Aby uruchomić Zabbix Java gateway:

service zabbix-java-gateway restart

Aby automatycznie uruchomić Zabbix Java gateway podczas startu:

RHEL 7 i nowsze:

systemctl enable zabbix-java-gateway

RHEL przed 7:

chkconfig --level 12345 zabbix-java-gateway on

Konfigurowanie serwera do użytku z Java gateway

Gdy Java gateway jest już uruchomiona, musisz poinformować serwer Zabbix gdzie znajduje się Zabbix Java gateway. Odbywa się to poprzez określenie parametrów JavaGateway i JavaGatewayPort w pliku konfiguracyjnym serwera. Jeśli host, na którym działa aplikacja JMX, jest monitorowany przez proxy Zabbix, zamiast tego należy określić parametry połączenia w pliku konfiguracyjnym proxy.

JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

Domyślnie serwer nie uruchamia żadnych procesów związanych z monitorowaniem JMX. Jeśli jednak chcesz z niego skorzystać, musisz określić wstępną liczbę podprocesów instancji pollerów Java. Robi się to w ten sam sposób, w jaki określa się zwykłe pollery and trappery.

StartJavaPollers=5

Nie zapomnij zrestartować serwera lub proxy po zakończeniu ich konfiguracji.

Debugowanie Java gateway

PLik logu Zabbix Java gateway to:

/var/log/zabbix/zabbix_java_gateway.log

Jeżeli chcesz zwiększyć poziom logowania, edytuj plik:

/etc/zabbix/zabbix_java_gateway_logback.xml

i zmień level="info" na "debug" lub nawet "trace" (dla głębszego rozwiązywania problemów):

<configuration scan="true" scanPeriod="15 seconds">
    [...]
       <root level="info">
           <appender-ref ref="FILE" />
       </root>
    
    </configuration>

Monitorowanie JMX

Zobacz stronę monitorowania JMX po więcej szczegółów.