1 Pozycje obsługiwane przez platformę

Tabela przedstawia obsługę pozycji agenta Zabbix na różnych platformach:

  • Pozycje oznaczone "X" są obsługiwane, te oznaczone "-" nie są obsługiwane.
  • Jeśli pozycja jest oznaczona "?", nie jest znana, czy jest obsługiwana.
  • Jeśli pozycja jest oznaczona "r", oznacza to, że wymaga uprawnień root.
  • Parametry zawarte w nawiasach ostrych <tak_jak_to> są opcjonalne.

Pozycje tylko dla systemu Windows Nie są uwzględnione w tej tabeli.

NetBSD ▼▼
OpenBSD ▼▼
Mac OS X ▼▼
Tru64 ▼▼
AIX ▼▼
HP-UX ▼▼
Solaris ▼▼
FreeBSD ▼▼
Linux 2.6 (and later) ▼▼
Linux 2.4 ▼▼
Windows ▼▼
▼ Item ▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
agent.hostmetadata X X X X X X X X X X X
agent.hostname X X X X X X X X X X X
agent.ping X X X X X X X X X X X
agent.variant X X X X X X X X X X X
agent.version X X X X X X X X X X X
kernel.maxfiles - X X X - - - ? X X X
kernel.maxproc - - X X X - - ? X X X
kernel.openfiles - X X ? ? ? ? ? ? ? ?
log[file,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
log.count[file,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
logrt[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
logrt.count[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
modbus.get[endpoint,<slave id>,<function>,<address>,<count>,<type>,<endianness>,<offset>] X X X - - - - - - - -
net.dns[<ip>,zone,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>] X X X X X X X X X X X
net.dns.record[<ip>,zone,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>] X X X X X X X X X X X
net.if.collisions[if] - X X X X - X - X X r
net.if.discovery X X X X X X X - - X X
net.if.in[if,<mode>] X X X X X X 1 X - X X r
mode bytes (domyślnie) X X X X X 2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X 2 X X - X X r
dropped X X X X - X - - X X r
overruns - X X - - - - - - - -
frame - X X - - - - - - - -
compressed - X X - - - - - - - -
multicast - X X - - - - - - - -
net.if.out[if,<mode>] X X X X X X 1 X - X X r
mode bytes (domyślnie) X X X X X 2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X 2 X X - X X r
dropped X X X - - X - - - - -
overruns - X X - - - - - - - -
collision - X X - - - - - - - -
carrier - X X - - - - - - - -
compressed - X X - - - - - - - -
net.if.total[if,<mode>] X X X X X X 1 X - X X r
mode bytes (domyślnie) X X X X X 2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X 2 X X - X X r
dropped X X X - - X - - - - -
overruns - X X - - - - - - - -
compressed - X X - - - - - - - -
net.tcp.listen[port] X X X X X - - - X - -
net.tcp.port[<ip>,port] X X X X X X X X X X X
net.tcp.service[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.tcp.service.perf[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.tcp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>] X7 X X - - - - - - - -
net.udp.listen[port] - X X X X - - - X - -
net.udp.service[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.udp.service.perf[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.udp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>] X7 X X - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
proc.cpu.util[<name>,<user>,<type>,<cmdline>,<mode>,<zone>] - X X - X 3 - - - - - -
type total (domyślnie) - X X - X - - - - - -
user - X X - X - - - - - -
system - X X - X - - - - - -
mode avg1 (domyślnie) - X X - X - - - - - -
avg5 - X X - X - - - - - -
avg15 - X X - X - - - - - -
zone current (domyślnie) - - - - X - - - - - -
all - - - - X - - - - - -
proc.mem[<name>,<user>,<mode>,<cmdline><memtype>] - X X X X 3 - X X - X X
mode sum (domyślnie) - X X X X - X X - X X
avg - X X X X - X X - X X
max - X X X X - X X - X X
min - X X X X - X X - X X
memtype - X X X X - X - - - -
proc.num[<name>,<user>,<state>,<cmdline>,<zone>] X X X X X 3 X X X - X X
state all (domyślnie) - X X X X X X X - X X
disk - X X X - - - - - X X
sleep - X X X X X X X - X X
zomb - X X X X X X X - X X
run - X X X X X X X - X X
trace - X X X - - - - - X X
cmdline - X X X X X X X - X X
zone current (domyślnie) - - - - X - - - - - -
all - - - - X - - - - - -
sensor[device,sensor,<mode>] - X X - - - - - - X -
system.boottime - X X X X - - - X X X
system.cpu.discovery X X X X X X X X X X X
system.cpu.intr - X X X X - X - - X X
system.cpu.load[<cpu>,<mode>] X X X X X X X X X X X
cpu all (domyślnie) X X X X X X X X X X X
percpu X X X X X X X - X X X
mode avg1 (domyślnie) X X X X X X X X X X X
avg5 X X X X X X X X X X X
avg15 X X X X X X X X X X X
system.cpu.num[<type>] X X X X X X X - X X X
type online (domyślnie) X X X X X X X - X X X
max - X X X X - - - X - -
system.cpu.switches - X X X X - X - - X X
system.cpu.util[<cpu>,<type>,<mode>,<logical_or_physical>] X X X X X X X X - X X
type user (domyślnie) - X X X X X X X - X X
nice - X X X - X - X - X X
idle - X X X X X X X - X X
system (domyślnie dla Windows) X X X X X X X X - X X
iowait - - X - X - X - - - -
interrupt - - X X - - - - - X -
softirq - - X - - - - - - - -
steal - - X - - - - - - - -
guest - - X - - - - - - - -
guest_nice - - X - - - - - - - -
mode avg1 (domyślnie) X X X X X X X X - X X
avg5 X X X X X X X - - X X
avg15 X X X X X X X - - X X
logical_or_physical logical (domyślnie) - - - - - - X - - - -
physical - - - - - - X - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
system.hostname[<type>,<transform>] X X X X X X X X X X X
system.hw.chassis[<info>] - X X - - - - - - - -
system.hw.cpu[<cpu>,<info>] - X X - - - - - - - -
system.hw.devices[<type>] - X X - - - - - - - -
system.hw.macaddr[<interface>,<format>] - X X - - - - - - - -
system.localtime[<type>] X X X X X X X X X X X
type utc (domyślnie) X X X X X X X X X X X
local X X X X X X X X X X X
system.run[command,<mode>] X X X X X X X X X X X
mode wait (domyślnie) X X X X X X X X X X X
nowait X X X X X X X X X X X
system.stat[resource,<type>] - - - - - - X - - - -
system.sw.arch X X X X X X X X X X X
system.sw.os[<info>] - X X - - - - - - - -
system.sw.packages[<regexp>,<manager>,<format>] - X X - - - - - - - -
system.swap.in[<device>,<type>]
(wskazanie urządzenia jest obsługiwane tylko w systemie Linux)
- X X - X - - - - X -
type
(pages będą działać tylko jeśli
urządzenie nie było określone)
count (domyślnie dla wszystkich z wyjątkiem Linux) - X X - X - - - - X -
sectors - X X - - - - - - - -
pages (domyślnie pod Linux) - X X - X - - - - X -
system.swap.out[<device>,<type>]
(wskazanie urządzenia jest obsługiwane tylko w systemie Linux)
- X X - X - - - - X -
type
(pages będą działać tylko jeśli
urządzenie nie było określone)
count (domyślnie dla wszystkich z wyjątkiem Linux) - X X - X - - - - X -
sectors - X X - - - - - - - -
pages (domyślnie pod Linux) - X X - X - - - - X -
system.swap.size[<device>,<type>]
(wskazywanie urządzenia jest obsługiwane tylko w systemie FreeBSD, dla innych platform musi być puste lub "all")
X X X X X - X X - X -
type free (domyślnie) X X X X X - X X - X -
total X X X X X - X X - X -
used X X X X X - X X - X -
pfree X X X X X - X X - X -
pused X 6 X X X X - X X - X -
system.uname X X X X X X X X X X X
system.uptime X X X X X - X ? X X X
system.users.num - X X X X X X X X X X
systemd.unit.discovery - X X - - - - - - - -
systemd.unit.get - X X - - - - - - - -
systemd.unit.info - X X - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vfs.dev.discovery - X X - - - - - - - -
vfs.dev.read[<device>,<type>,<mode>] - X X X X - X - - X -
type sectors - X X - - - - - - - -
operations (domyślnie dla OpenBSD, AIX) - X X X X - X - - X -
bytes (domyślnie dla Solaris) - - - X X - X - - X -
sps (domyślnie dla Linux) - X X - - - - - - - -
ops - X X X - - - - - - -
bps (domyślnie dla FreeBSD) - - - X - - - - - - -
mode
(kompatybilne tylko z
type jako: sps, ops, bps)
avg1 (domyślnie) - X X X - - - - - - -
avg5 - X X X - - - - - - -
avg15 - X X X - - - - - - -
vfs.dev.write[<device>,<type>,<mode>] - X X X X - X - - X -
type sectors - X X - - - - - - - -
operations (domyślnie dla OpenBSD, AIX) - X X X X - X - - X -
bytes (domyślnie dla Solaris) - - - X X - X - - X -
sps (domyślnie dla Linux) - X X - - - - - - - -
ops - X X X - - - - - - -
bps (domyślnie dla FreeBSD) - - - X - - - - - - -
mode
(kompatybilne tylko z
type jako: sps, ops, bps)
avg1 (domyślnie) - X X X - - - - - - -
avg5 - X X X - - - - - - -
avg15 - X X X - - - - - - -
vfs.dir.count[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<types_incl>,<types_excl>,<max_depth>,<min_size>,<max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>] X X X X X X X X X X X
vfs.dir.get[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<types_incl>,<types_excl>,<max_depth>,<min_size>,<max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>] X X X X X X X X X X X
vfs.dir.size[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<mode>,<max_depth>,<regex_excl_dir>] X X X ? ? ? ? ? ? ? ?
vfs.file.cksum[file,<mode>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.contents[file,<encoding>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.exists[file,<types_incl>,<types_excl>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.get[file] X X X X X X X X X X X
vfs.file.md5sum[file] X X X X X X X X X X X
vfs.file.owner[file,<ownertype>,<resulttype>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.permissions[file] - X X ? ? ? ? ? ? ? ?
vfs.file.regexp[file,regexp,<encoding>,<start line>,<end line>,<output>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.regmatch[file,regexp,<encoding>,<start line>,<end line>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.size[file,<mode>] X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vfs.file.time[file,<mode>] X X X X X X X X X X X
mode modify (domyślnie) X X X X X X X X X X X
access X X X X X X X X X X X
change X5 X X X X X X X X X X
vfs.fs.discovery X X X X X X X - X X X
vfs.fs.get X X X X X X X - X X X
vfs.fs.inode[fs,<mode>] - X X X X X X X X X X
mode total (domyślnie) - X X X X X X X X X X
free - X X X X X X X X X X
used - X X X X X X X X X X
pfree - X X X X X X X X X X
pused - X X X X X X X X X X
vfs.fs.size[fs,<mode>] X X X X X X X X X X X
mode total (domyślnie) X X X X X X X X X X X
free X X X X X X X X X X X
used X X X X X X X X X X X
pfree X X X X X X X X X X X
pused X X X X X X X X X X X
vm.memory.size[<mode>] X X X X X X X X X X X
mode total (domyślnie) X X X X X X X X X X X
active - - - X - X - - X X X
anon - - - - - - - - - - X
buffers - X X X - - - - - X X
cached X X X X - - X - - X X
exec - - - - - - - - - - X
file - - - - - - - - - - X
free X X X X X X X X X X X
inactive - - - X - - - - X X X
pinned - - - - - - X - - - -
shared - X - X - - - - - X X
wired - - - X - - - - X X X
used X X X X X X X X X X X
pused X X X X X X X X X X X
available X X X X X X X X X X X
pavailable X X X X X X X X X X X
web.page.get[host,<path>,<port>] X X X X X X X X X X X
web.page.perf[host,<path>,<port>] X X X X X X X X X X X
web.page.regexp[host,<path>,<port>,regexp,<length>,<output>] X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobacz również opis parametrów vm.memory.size.

Przypisy

1 Pozycje net.if.in, net.if.out oraz net.if.total nie dostarczają statystyk interfejsów loopback (np. lo0).

2 Te wartości dla tych pozycji nie są obsługiwane dla interfejsów loopback w systemach Solaris aż do wersji Solaris 10 6/06, ponieważ statystyki bajtów, błędów oraz wykorzystania nie są przechowywane i/lub raportowane przez jądro. Jednakże, jeśli monitorujesz system Solaris za pomocą net-snmp, wartości mogą być zwracane, ponieważ net-snmp zawiera starszy kod z cmu-snmp datowany na 1997 rok, który w przypadku niepowodzenia odczytu wartości bajtów z statystyk interfejsu zwraca licznik pakietów (który istnieje na interfejsach loopback) pomnożony przez arbitralną wartość 308. Zakłada to, że średnia długość pakietu wynosi 308 oktetów, co jest bardzo przybliżoną estymacją, ponieważ limit MTU na systemach Solaris dla interfejsów loopback wynosi 8892 bajty.

Nie należy zakładać, że te wartości są poprawne lub nawet wystarczająco dokładne. Są to jedynie szacunki. Agent Zabbix nie wykonuje żadnych domysłów, ale net-snmp zwróci wartość dla tych pól.

3 Linia poleceń na Solaris, uzyskana z /proc/pid/psinfo, jest ograniczona do 80 bajtów i zawiera linijkę poleceń taką, jaką była w momencie uruchomienia procesu.

4 Nieobsługiwane w dzienniku zdarzeń systemu Windows.

5 Na systemie Windows XP vfs.file.time[file,change] może być równa vfs.file.time[file,access].

6 Obsługiwane tylko przez agenta Zabbix 2; nieobsługiwane przez agenta Zabbix.

7 Obsługiwane tylko przez agenta Zabbix 2 na systemach Windows 64-bitowych; nieobsługiwane przez agenta Zabbix.