iconmap.get

Opis

integer/array iconmap.get(object parameters)

Metoda pozwala na pobranie map ikon zgodnie z podanymi parametrami.

Metoda jest dostępna dla użytkowników dowolnego typu. Uprawnienia do wywołania metody można wyłączyć w ustawieniach ról użytkowników. Zobacz Role użytkowników po więcej informacji.

Parametry

(object) Parametry definiujące żądane dane wyjściowe.

Metoda obsługuje następujące parametry.

Parametr Typ Opis
iconmapids string/array Zwraca tylko mapy ikon o podanych identyfikatorach.
sysmapids string/array Zwraca tylko mapy ikon używane w podanych mapach.
selectMappings query Zwraca właściwość mappings z wykorzystanymi mapowaniami ikon.
sortfield string/array Sortuje wynik według podanych właściwości. Możliwe wartości to: iconmapid i name.
countOutput boolean Te parametry, wspólne dla wszystkich metod get, są szczegółowo opisane w komentarzu referencyjnym.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Zwracane wartości

(integer/array) Zwraca jedną z opcji:

 • tablicę obiektów;
 • liczbę pobranych obiektów, jeśli parametr countOutput został wykorzystany.

Przykłady

Pobieranie mapy ikon

Pobierz wszystkie dane dotyczące mapy ikon "3".

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "iconmap.get",
      "params": {
        "iconmapids": "3",
        "output": "extend",
        "selectMappings": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mappings": [
            {
              "iconmappingid": "3",
              "iconmapid": "3",
              "iconid": "6",
              "inventory_link": "1",
              "expression": "server",
              "sortorder": "0"
            },
            {
              "iconmappingid": "4",
              "iconmapid": "3",
              "iconid": "10",
              "inventory_link": "1",
              "expression": "switch",
              "sortorder": "1"
            }
          ],
          "iconmapid": "3",
          "name": "Host type icons",
          "default_iconid": "2"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zobacz także

Źródło

CIconMap::get() w ui/include/classes/api/services/CIconMap.php.