usermacro.get

Opis

integer/array usermacro.get(object parameters)

Ta metoda pozwala na pobieranie makr hosta i globalnych zgodnie z podanymi parametrami.

Ta metoda jest dostępna dla użytkowników dowolnego typu. Uprawnienia do wywoływania metody można odebrać w ustawieniach roli użytkownika. Zobacz Role użytkownika aby uzyskać więcej informacji.

Parametry

(object) Parametry definiujące pożądany wynik.

Metoda obsługuje następujące parametry.

Parametr Typ Opis
globalmacro flag Zwróć globalne makra zamiast makr hosta.
globalmacroids string/array Zwróć tylko globalne makra o podanych identyfikatorach.
groupids string/array Zwróć tylko makra hosta należące do hostów lub szablonów z podanych grup hostów.
hostids string/array Zwróć tylko makra należące do podanych hostów lub szablonów.
hostmacroids string/array Zwróć tylko makra hosta o podanych identyfikatorach.
inherited boolean Jeśli ustawione na true, zwróć tylko prototypowe makra użytkownika hosta dziedziczone z szablonu.
selectGroups query Zwróć grupy hostów, do których należy makro hosta w właściwości groups.

Używane tylko podczas pobierania makr hosta.
selectHosts query Zwróć hosty, do których należy makro hosta w właściwości hosts.

Używane tylko podczas pobierania makr hosta.
selectTemplates query Zwróć szablony, do których należy makro hosta w właściwości templates.

Używane tylko podczas pobierania makr hosta.
sortfield string/array Posortuj wynik według podanych właściwości.

Możliwa wartość: macro.
countOutput boolean Te parametry, będące wspólne dla wszystkich metod get, są szczegółowo opisane na stronie komentarza referencyjnego.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Zwracane wartości

(integer/array) Zwraca jedną z opcji:

 • tablicę obiektów;
 • liczbę pobranych obiektów, jeśli parametr countOutput został wykorzystany.

Przykłady

Pobieranie makr hosta dla hosta

Pobierz wszystkie makra hosta zdefiniowane dla hosta "10198".

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "hostids": "10198"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "hostmacroid": "9",
          "hostid": "10198",
          "macro": "{$INTERFACE}",
          "value": "eth0",
          "description": "",
          "type": "0"
        },
        {
          "hostmacroid": "11",
          "hostid": "10198",
          "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
          "value": "public",
          "description": "",
          "type": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Pobieranie globalnych makr

Pobierz wszystkie globalne makra.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "globalmacro": true
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "globalmacroid": "6",
          "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
          "value": "public",
          "description": "",
          "type": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Źródło

CUserMacro::get() w ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.