triggerprototype.create

Opis

object triggerprototype.create(object/array triggerPrototypes)

Ta metoda pozwala na tworzenie nowych prototypów wyzwalaczy.

Ta metoda jest dostępna tylko dla użytkowników typu Admin i Super admin.Uprawnienia do wywołania tej metody mogą zostać odebrane w ustawieniach roli użytkownika.Zobacz Role użytkowników aby uzyskać więcej informacji.

Parametry

(object/array) Prototypy wyzwalaczy do utworzenia.

Oprócz standardowych właściwości prototypu wyzwalacza, metoda akceptuje następujące parametry.

Parametr Typ Opis
dependencies array Wyzwalacze i prototypy wyzwalaczy, od których zależy prototyp wyzwalacza.

Wyzwalacze muszą mieć zdefiniowaną właściwość triggerid.
tags array Znaczniki prototypu wyzwalacza .

Wyrażenie wyzwalacza musi być podane w swojej rozwiniętej formie i musi zawierać co najmniej jeden prototyp pozycji.

Zwracane wartości

(object) Zwraca obiekt zawierający identyfikatory utworzonych prototypów wyzwalaczy we właściwości triggerids. Kolejność zwróconych identyfikatorów odpowiada kolejności przekazanych prototypów wyzwalaczy.

Przykłady

Tworzenie prototypu wyzwalacza

Utwórz prototyp wyzwalacza w celu wykrycia, gdy system plików ma mniej niż 20% wolnego miejsca na dysku.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.create",
      "params": {
        "description": "Free disk space is less than 20% on volume {#FSNAME}",
        "expression": "last(/Zabbix server/vfs.fs.size[{#FSNAME},pfree])<20",
        "tags": [
          {
            "tag": "volume",
            "value": "{#FSNAME}"
          },
          {
            "tag": "type",
            "value": "{#FSTYPE}"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "17372"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Źródło

CTriggerPrototype::create() w ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php.