Table of Contents

3 Plugin Ember+

Przegląd

Ta sekcja wymienia parametry obsługiwane w pliku konfiguracyjnym pluginu Zabbix agent 2 dla Ember+ (ember.conf).

Plugin Ember+ jest pluginem ładującym i jest dostępny oraz w pełni opisany w repozytorium pluginu Ember+.

Ten plugin jest obsługiwany od wersji Zabbix 6.0.30 i obecnie dostępny tylko do zbudowania ze źródeł (zarówno dla systemów Unix, jak i Windows).

Należy pamiętać, że:

  • Domyślne wartości odzwierciedlają domyślne wartości procesu, a nie wartości w dostarczonych plikach konfiguracyjnych;
  • Zabbix obsługuje pliki konfiguracyjne tylko w kodowaniu UTF-8 bez BOM;
  • Komentarze rozpoczynające się od "#" są obsługiwane tylko na początku linii.

Parametry

Parametr Wymagany Zakres Domyślnie Opis
Plugins.EmberPlus.Default.Uri nie tcp://localhost:9998 Domyślny URI do połączenia. Jedyny obsługiwany schemat to tcp://. Schemat można pomijać. Osadzone poświadczenia zostaną zignorowane.
Plugins.EmberPlus.KeepAlive nie 60-900 300 Maksymalny czas oczekiwania (w sekundach) przed zamknięciem nieużywanych połączeń pluginu.
Plugins.EmberPlus.Sessions.<SessionName>.Uri nie tcp://localhost:9998 URI do połączenia dla nazwanej sesji. Jedyny obsługiwany schemat to tcp://. Schemat można pomijać. Osadzone poświadczenia zostaną zignorowane.
<SessionName> - definiuje nazwę sesji do użycia w kluczach pozycji.
Plugins.EmberPlus.System.Path nie Ścieżka do wykonywalnego pliku pluginu Ember+.
Przykładowe użycie: Plugins.EmberPlus.System.Path=/usr/sbin/zabbix-agent2-plugin/zabbix-agent2-plugin-ember
Plugins.EmberPlus.Timeout nie 1-30 global timeout Czas oczekiwania na odpowiedź serwera podczas pierwszego połączenia i podczas kolejnych operacji w sesji.

Zobacz także: