Table of Contents

13 Plugin Smart

Przegląd

Ta sekcja zawiera listę obsługiwanych parametrów w pliku konfiguracyjnym pluginu Smart Zabbix agenta 2 (smart.conf).

Należy zauważyć, że:

  • Domyślne wartości odzwierciedlają domyślne wartości procesu, a nie wartości w dostarczonych plikach konfiguracyjnych;
  • Zabbix obsługuje pliki konfiguracyjne tylko w kodowaniu UTF-8, bez BOM;
  • Komentarze rozpoczynające się od "#" są obsługiwane tylko na początku linii.

Parametry

Parametr Wymagany Zakres Domyślnie Opis
Plugins.Smart.Path no smartctl Ścieżka do wykonywalnego pliku smartctl.
Plugins.Smart.Timeout no 1-30 global timeout Limit czasu wykonania żądania (czas oczekiwania na ukończenie żądania przed jego zatrzymaniem).

Zobacz też: