itemprototype.delete

Opis

object itemprototype.delete(array itemPrototypeIds)

Ta metoda pozwala na usuwanie prototypów pozycji.

Ta metoda jest dostępna tylko dla użytkowników typu Admin i Super admin. Uprawnienia do wywołania metody mogą być cofnięte w ustawieniach ról użytkownika. Zobacz Role użytkownika aby uzyskać więcej informacji.

Parametry

(array) ID prototypów pozycji do usunięcia.

Zwracane wartości

(object) Zwraca obiekt zawierający identyfikatory usuniętych prototypów pozycji we właściwości prototypeids.

Przykłady

Usuwanie wielu prototypów pozycji

Usuń dwa prototypy pozycji.
Prototypy zależnych pozycji są usuwane automatycznie, jeśli główna pozycja lub prototyp pozycji zostanie usunięty.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.delete",
      "params": [
        "27352",
        "27356"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "prototypeids": [
          "27352",
          "27356"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Źródło

CItemPrototype::delete() w ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php.