hostinterface.delete

Opis

object hostinterface.delete(array hostInterfaceIds)

Ta metoda pozwala usunąć interfejsy hosta.

Ta metoda jest dostępna tylko dla typów użytkowników Admin i Super admin. Uprawnienia do wywołania metody można cofnąć w ustawieniach ról użytkownika. Zobacz Role użytkowników po więcej informacji.

Parametry

(array) ID interfejsów hosta do usunięcia.

Zwracane wartości

(object) Zwraca obiekt zawierający identyfikatory usuniętych interfejsów hosta we właściwości interfaceids.

Przykłady

Usunięcie interfejsu hosta

Usuń interfejs hosta o identyfikatorze 30062.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.delete",
      "params": [
        "30062"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30062"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zobacz również

Źródło

CHostInterface::delete() w ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.