> User group object

Następujące obiekty są bezpośrednio związane z API usergroup.

User group

Obiekt user group ma następujące właściwości.

Właściwość Typ Opis
usrgrpid string (tylko do odczytu) ID grupy użytkowników.
name
(wymagane)
string Nazwa grupy użytkowników.
debug_mode integer Czy tryb debugowania jest włączony czy wyłączony.

Mozliwe wartości to:
0 - (domyślnie) wyłączony;
1 - włączony.
gui_access integer Metoda uwierzytelniania interfejsu użytkownika w grupie.

Mozliwe wartości to:
0 - (domyślnie) użyj domyślnej metody uwierzytelniania systemu;
1 - użyj wewnętrznego uwierzytelniania;
2 - użyj uwierzytelniania LDAP;
3 - wyłącz dostęp do interfejsu użytkownika.
users_status integer Czy grupa użytkowników jest włączona czy wyłączona.

Mozliwe wartości to:
0 - (domyślnie) włączona;
1 - wyłączona.

Należy zauważyć, że dla niektórych metod (aktualizacja, usuwanie) kombinacja wymaganych/opcjonalnych parametrów jest inna.

Permission

Obiekt permission ma następujące właściwości.

Właściwość Typ Opis
id
(wymagane)
string ID grupy hostów, do której dodaje się uprawnienie.
permission
(wymagane)
integer Poziom dostępu do grupy hostów.

Mozliwe wartości to:
0 - brak dostępu;
2 - dostęp tylko do odczytu;
3 - dostęp do odczytu i zapisu.

Tag based permission

Obiekt tag based permission ma następujące właściwości.

Właściwość Typ Opis
groupid
(wymagane)
string ID grupy hostów, do której dodaje się uprawnienie.
tag string Nazwa znacznika.
value string Wartość znacznika.