hanode.get

Opis

integer/array hanode.get(object parameters)

Metoda pozwala na pobranie listy węzłów klastra o wysokiej dostępności zgodnie z podanymi parametrami.

Ta metoda jest dostępna tylko dla użytkownika typu Super admin. Zobacz Role użytkownika po więcej informacji.

Parametry

(object) Parametry definiujące żądany wynik.

Metoda obsługuje następujące parametry.

Parametr Typ Opis
ha_nodeids string/array Zwraca tylko węzły z podanymi identyfikatorami węzłów.
filter object Zwraca tylko te wyniki, które dokładnie pasują do podanego filtra.

Akceptuje tablicę, w której klucze są nazwami właściwości, a wartości są albo pojedynczą wartością, albo tablicą wartości do dopasowania.

Umożliwia filtrowanie według właściwości węzła: name, address, status.
sortfield string/array Sortuj wynik według podanych właściwości.

Możliwe wartości to: name, lastaccess, status.
countOutput flag Te parametry wspólne dla wszystkich metod get zostały opisane w komentarzu referencyjnym.
limit integer
output query
preservekeys boolean
sortorder string/array

Zwracane wartości

(integer/array) Zwraca jedną z opcji:

 • tablicę obiektów;
 • liczbę pobranych obiektów, jeśli parametr countOutput został wykorzystany.

Przykłady

Uzyskaj listę węzłów uporządkowanych według statusu

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "preservekeys": true,
        "sortfield": "status",
        "sortorder": "DESC"
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
     "jsonrpc": "2.0",
     "result": {
      "ckuo7i1nw000h0sajj3l3hh8u": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000h0sajj3l3hh8u",
       "name": "node-active",
       "address": "192.168.1.13",
       "port": "10051",
       "lastaccess": "1635335704",
       "status": "3"
      },
      "ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp",
       "name": "node6",
       "address": "192.168.1.10",
       "port": "10053",
       "lastaccess": "1635332902",
       "status": "2"
      },
      "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt",
       "name": "node4",
       "address": "192.168.1.8",
       "port": "10052",
       "lastaccess": "1635334214",
       "status": "1"
      },
      "ckuo7i1nv000a0saj1fcdkeu4": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000a0saj1fcdkeu4",
       "name": "node2",
       "address": "192.168.1.6",
       "port": "10051",
       "lastaccess": "1635335705",
       "status": "0"
      }
     },
     "id": 1
    }

Uzyskaj listę określonych węzłów według ich ID

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "ha_nodeids": ["ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp", "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt"]
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt",
          "name": "node4",
          "address": "192.168.1.8",
          "port": "10052",
          "lastaccess": "1635334214",
          "status": "1"
        },
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp",
          "name": "node6",
          "address": "192.168.1.10",
          "port": "10053",
          "lastaccess": "1635332902",
          "status": "2"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Pobierz listę zatrzymanych węzłów

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "output": ["ha_nodeid", "address", "port"],
        "filter": {
          "status": 1
        }
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000g0sajjsjre7e3",
          "address": "192.168.1.12",
          "port": "10051"
        },
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt",
          "address": "192.168.1.8",
          "port": "10052"
        },
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000d0sajd95y1b6x",
          "address": "192.168.1.9",
          "port": "10053"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Pobierz liczbę węzłów w trybie gotowości

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "countOutput": true,
        "filter": {
          "status": 0
        }
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "3",
      "id": 1
    }

Sprawdź stan węzłów z określonymi adresami IP

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "output": ["name", "status"],
        "filter": {
          "address": ["192.168.1.7", "192.168.1.13"]
        }
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "name": "node3",
          "status": "0"
        },
        {
          "name": "node-active",
          "status": "3"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Źródło

CHaNode::get() w ui/include/classes/api/services/CHaNode.php.