Table of Contents

> Token object

Poniższe obiekty są bezpośrednio powiązane z interfejsem API token.

Token

Obiekt token ma następujące właściwości.

Właściwość Typ Opis
tokenid string (tylko do odczytu) ID tokena.
name
(wymagane)
string Nazwa tokena.
description text Opis tokena.
userid string (tylko do odczytu przy aktualizacji) Użytkownik, któremu przypisany jest token.

Domyślnie: bieżący użytkownik.
lastaccess timestamp (tylko do odczytu) Najnowsza data i godzina autoryzacji tokena.

Zero, jeśli token nigdy nie był autoryzowany.
status integer Status tokena.

Możliwe wartości:
0 - (domyślnie) włączony token;
1 - wyłączony token.
expires_at timestamp Data i godzina wygaśnięcia tokenu.

Zero dla tokenów bezterminowych.
created_at timestamp (tylko do odczytu) Data i godzina utworzenia tokenu.
creator_userid string (tylko do odczytu) Użytkownik tworzący token.

Należy zauważyć, że dla niektórych metod (aktualizacja, usuwanie) kombinacja wymaganych/opcjonalnych parametrów jest inna.